Geloof in de Samenleving!

RSS icon linking to RSS overview

Heeft Hilversum straks nog kastanjebomen?

beuk-hilversum-029zaterdag 16 mei 2015 12:00 In Nederland en ook in Hilversum dreigt massale kap van kastanjebomen. ChristenUnie wil aanhaken bij experimentel behandelmethode tegen de 'Kastanjebloedingsziekte'.
Jan de Wit: 'Alles uit de kast halen om de kap van deze beeldbepalende boomsoort te voorkomen.' lees verder
Labels

ChristenUnie: Doorgaan met Bed Bad Brood in Hilversum

opvangdonderdag 23 april 2015 11:17 Het haagse 'tekentafelakkoord' van VVD en PvdA over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers lijkt strijdig met de uitspraak van de Raad van Europa. ChristenUnie Hilversum wil daarom dat Hilversum doorgaat met het bieden van Bed Bad en Brood aan uitgeprocedeerde asielzoekers. lees verder
Labels

Gemeente Hilversum steunt inwoners die 'nul op de meter' nastreven

meterkastwoensdag 08 april 2015 15:58 In 2014 nam ChristenUnie Hilversum samen met GroenLinks en VVD het initiatief om niet alleen woningcorporaties, maar ook particulieren te helpen hun woningen te verduurzamen.
Nu, april 2015, heeft de gemeente daadwerkelijk uitvoering gegeven aan de motie, en dat is goed nieuws! lees verder
Labels

ChristenUnie: Haal ‘de Passion’ naar Hilversum!

Hilversumwoensdag 08 april 2015 14:40 Een duurzame toekomst voor het centrum van Hilversum:

Het centrum van Hilversum staat voor een uitdaging! De behoeften van bezoekers op het gebied van winkelen en ontspanning veranderen snel. Winkelstraten hebben het moeilijk met leegstand en afnemende bezoekersaantallen tot gevolg. Hilversum moet wat ons betreft weer meer bezoekers uit de regio gaan halen. Werk aan de winkel! lees verder
Labels

Ook voor de provincie kunt u op de ChristenUnie stemmen!

stemmendinsdag 24 februari 2015 10:22 Op woensdag 18 maart 2015 kunnen de Hilversummers kiezen wie hen mag vertegenwoordigen in de Provincie en Waterschapsbesturen. Goed nieuws: U kunt twee keer op de ChristenUnie stemmen! lees verder
Labels
Verkiezingen

Nieuwsarchief