Geloof in de Samenleving!

RSS icon linking to RSS overview

Hilversum op tijd klaar voor de Omgevingswet?

omgevingswetwoensdag 13 april 2016 16:26 De nieuwe omgevingswet (die meer dan 20 bestaande wetten vervangt) is qua impact op gemeenten te vergelijken met de decentralisaties die de afgelopen jaren in het sociaal domein hebben plaatsgevonden. lees verder
Labels

Vragen aan burgemeester over afkoppelen Leger des Heils van AZC Crailo

coadinsdag 12 april 2016 16:44 Op 11 april ontvingen wij het bericht dat er vanaf 1 mei geen gebruik meer gemaakt zal worden van de diensten van het Leger des Heils bij de opvang van asielzoekers op AZC Crailo.
In de raadscommissie van 13 april stelt de CU fractie daarover vragen aan de burgemeester. lees verder
Labels

Bijeenkomst 'Investeren in startende ouders'

Aafke Vreugdenhilwoensdag 06 april 2016 10:26 'De gemeente Hilversum moet meer investeren in startende ouders'. Naar aanleiding van een aangenomen motie in de gemeenteraad gaan we nu aan de slag. Op 9 mei 2016 is een bijeenkomst. lees verder
Labels

ChristenUnie over verkeer in Hilversum, onze visie op de visie

zelfrijdende autodonderdag 24 maart 2016 12:54 Hoe ziet het verkeer in Hilversum er in de toekomst uit? De eerste 'structuurvisie Verkeer en Vervoer richting 2030' van het College van B&W is in maart in de commissie Verkeer besproken. Na dit inhoudelijke debat is de visie teruggenomen omdat er veel op- en aanmerkingen van coalitie- en oppositiepartijen waren.

Een visie opstellen betekent naar de toekomst kijken. Dat is rekening houden met duurzaamheid en de gezondheid van ons en onze kinderen. Ook zal het verkeer door ontwikkelingen in techniek en maatschappij de komende jaren behoorlijk gaan veranderen.

ChristenUnie Hilversum heeft een eigen visie op de toekomst van het verkeer in Hilversum, en die wijkt op een aantal punten flink af van de visie van VVD-wethouder Voorink. lees verder
Labels

Slechts deels duidelijkheid over opvang Crailo

coadonderdag 10 maart 2016 14:22 Na maanden van overleg is er eindelijk enige duidelijkheid over de toekomst van vluchtelingenopvang op Crailo.

ChristenUnie Hilversum is blij dat er iets gebeurt maar ook kritisch: ‘Na een half jaar is er nog steeds gebakkelei over geld en plek tussen de provincie en COA” lees verder
Labels

Nieuwsarchief