Geloof in de Samenleving!

RSS icon linking to RSS overview

Gemeente Hilversum steunt inwoners die 'nul op de meter' nastreven

meterkastwoensdag 08 april 2015 15:58 In 2014 nam ChristenUnie Hilversum samen met GroenLinks en VVD het initiatief om niet alleen woningcorporaties, maar ook particulieren te helpen hun woningen te verduurzamen.
Nu, april 2015, heeft de gemeente daadwerkelijk uitvoering gegeven aan de motie, en dat is goed nieuws! lees verder
Labels

ChristenUnie: Haal ‘de Passion’ naar Hilversum!

Hilversumwoensdag 08 april 2015 14:40 Een duurzame toekomst voor het centrum van Hilversum:

Het centrum van Hilversum staat voor een uitdaging! De behoeften van bezoekers op het gebied van winkelen en ontspanning veranderen snel. Winkelstraten hebben het moeilijk met leegstand en afnemende bezoekersaantallen tot gevolg. Hilversum moet wat ons betreft weer meer bezoekers uit de regio gaan halen. Werk aan de winkel! lees verder
Labels

Ook voor de provincie kunt u op de ChristenUnie stemmen!

stemmendinsdag 24 februari 2015 10:22 Op woensdag 18 maart 2015 kunnen de Hilversummers kiezen wie hen mag vertegenwoordigen in de Provincie en Waterschapsbesturen. Goed nieuws: U kunt twee keer op de ChristenUnie stemmen! lees verder
Labels
Verkiezingen

Beter laa(d)t dan nooit: positief nieuws over laadpalen

stekkerwoensdag 18 februari 2015 15:25 Na jarenlange druk vanuit ChristenUnie Hilversum en Hilversumse autorijders is het college overstag: Meer oplaadpalen voor Hilversum. Beter laa(d)t dan nooit! lees verder
Labels

Werk aan Ecoduct Zwaluwenberg ligt niet stil?

zwaluwenbergzaterdag 24 januari 2015 20:29 Het College van B&W heeft de vragen van PvdA en ChristenUnie Hilversum over de situatie rond de Utrechtseweg en het ecoduct Zwaluwenberg beantwoord. lees verder
Labels

Nieuwsarchief