Geloof in de Samenleving!

RSS icon linking to RSS overview

Rouwen bij de kazerne

MH17-2maandag 28 juli 2014 18:16 Aafke Vreugdenhil was aanwezig bij de Hilversumse Kazerne waar de slachtoffers van vlucht MH17 naar toe zijn gebracht. Hieronder leest u een impressie. lees verder
Labels

Transities sociaal domein: Geen wijken maar netwerken

WMO-zorgvrijdag 04 juli 2014 16:17 De gemeente Hilversum bereid zich voor op de extra taken die zij in het 'sociaal domein' krijgt, zoals jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Daarbij wordt ook veel inzet van de mensen zelf verwacht. ChristenUnie Hilversum vindt dat er daarbij teveel op 'wijkgericht' wordt gestuurd, terwijl veel sociale verbanden niet wijkgericht zijn. lees verder
Labels
Zorg, Welzijn & Sport

Uw Hilversumse dak geschikt voor zonnepanelen? Check hier!

zonatlasdonderdag 03 juli 2014 11:56 Genieten van de zon én er geld mee verdienen én nog duurzaam bezig zijn op de koop toe? Het kan nu. Op initiatief van de ChristenUnie Hilversum kunnen nu alle inwoners van Hilversum door middel van 'Zonatlas' in één oogopslag checken of hun dak geschikt is voor zonnepanelen. lees verder
Labels

Geen energierekening meer voor Hilversumse woningen

meterkastwoensdag 02 juli 2014 22:00 ChristenUnie, GroenLinks en VVD zetten zich in om de bestaande Hilversumse woningen energieneutraal te krijgen. ‘Concreet betekent dit: Geen energierekening meer’, aldus Jan de Wit (ChristenUnie). lees verder
Labels

Standaard Eenheden en de toekomst van Tomin

Tomindinsdag 10 juni 2014 22:14 Is Tomin klaar voor de nieuwe wetgeving per 1 januari 2015? En hoe word je genoemd als je in dienst bent van Tomin? Een SE (standaard eenheid), een klant, een burger of een inwoner? lees verder
Labels

Nieuwsarchief