Geloof in de Samenleving!

RSS icon linking to RSS overview

Begroting 2015 gemeente Hilversum

geldwoensdag 29 oktober 2014 21:34 Jan de Wit (ChristenUnie): Lagere woonlasten zijn fijn. Woongenot, waaronder een prettig centrum, is minstens zo belangrijk. lees verder
Labels

Algemene Ledenvergadering 9 oktober 2014

donderdag 25 september 2014 17:12 Er gaat vanaf 1 januari 2015 veel veranderen op het gebied van jeugd, werk & inkomen en zorg & ondersteuning. Veel is al geregeld in nieuwe verordeningen. Maar waar moeten wij volgens u goed op letten bij de invoering? lees verder
Labels

ChristenUnie Hilversum: Extra geld voor huishoudelijke hulp

vwsdinsdag 23 september 2014 15:03 Er is extra geld beschikbaar voor huishoudelijke hulp. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten gemeenten vóór 15 oktober officieel een aanvraag indienen bij het ministerie van VWS. Veel gemeenten weten dit niet. ChristenUnie vroeg zich af of het college op de hoogte was van deze extra financiële middelen en heeft daarom hierover vragen gesteld aan wethouder van der Want. lees verder
Labels

Rouwen bij de kazerne

MH17-2maandag 28 juli 2014 18:16 Aafke Vreugdenhil was aanwezig bij de Hilversumse Kazerne waar de slachtoffers van vlucht MH17 naar toe zijn gebracht. Hieronder leest u een impressie. lees verder
Labels

Transities sociaal domein: Geen wijken maar netwerken

WMO-zorgvrijdag 04 juli 2014 16:17 De gemeente Hilversum bereid zich voor op de extra taken die zij in het 'sociaal domein' krijgt, zoals jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Daarbij wordt ook veel inzet van de mensen zelf verwacht. ChristenUnie Hilversum vindt dat er daarbij teveel op 'wijkgericht' wordt gestuurd, terwijl veel sociale verbanden niet wijkgericht zijn. lees verder
Labels
Zorg, Welzijn & Sport

Nieuwsarchief