Fractie

Raadslid, fractievoorzitter 
J. de Wit (Jan) T 06 52 01 85 78
Email: jandewitcu@outlook.com
Portefeuilles: Bestuur, Financiën, Verkeer, Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Economie.

 

Raadslid
A.F. Vreugdenhil - de Blécourt (Aafke) T 06 38 08 80 16
Email: aafkevreugdenhil@hilversum.christenunie.nl
Twitter: @aafkeVrea
Portefeuilles: Sociaal Domein, Onderwijs, Sport en Cultuur

Fractiemedewerker (secretaris)
W.M. Brands (Walter)
Email: walter.brands@hilversum.christenunie.nl
Portefeuilles: Verkeer, Beheer openbare ruimte, Duurzaamheid.

 

Fractiemedewerker
R.M. Goedhart (Reinier) 
E-mail: reinier.goedhart@hilversum.christenunie.nl  
Portefeuilles: Financiën, Onderwijs, Economie

 

Fractiemedewerker
T. Pelsma (Tjerk)
Email: t.pelsma@gmail.com
Portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Grondzaken