Raadslid aan het woord: Jan de Wit en Leonie Sazias

thumbnail_Jan%20en%20Léoniemaandag 03 oktober 2016 10:00

Jan de Wit: ’’De tweeledigheid van het raadswerk maakt het boeiend. De combinatie van plannen bespreken, kaders stellen en contact met Hilversummers hebben. Op het schoolplein spreken andere ouders mij aan over dingen die in Hilversum gebeuren. Ik kan hen dan uitleg geven over onderwerpen die spelen of hen iets vragen, zo doe ik inspiratie op. Het houdt me ook scherp.’’
(Interview 'Raadslid aan het woord', September 2016)

(Tekst en foto Carolien Jansson)

In “Raadslid aan het Woord” praten tweeraadsleden met elkaar aan de hand van vragen, over hun ambities, keuzes en wensen voor Hilversum. Aan het eind van het gesprek bepalen zij wie het volgende tweetal vormen en geven de interviewer een vraag mee.

In gesprek met

Een interview dit keer met Leonie Sazias, raadslid en fractievoorzitter van Hart voor Hilversum (HvH) en Jan de Wit, raadslid en fractievoorzitter van de ChristenUnie (CU).

Politieke belangstelling

Jan de Wit vond als kind de politiek al interessant,  hij realiseerde zich dat in de gemeenteraad en tweede kamer belangrijke keuzes gemaakt worden. Met zijn christelijke levensovertuiging vond hij bij de CU de meeste aansluiting. Jan: ’’Eind 2009 verving ik midden in een raadsperiode mijn voorganger en werd zo raadslid in Hilversum van een eenmansfractie.’’ Leonie studeerde rond de eeuwwisseling geschiedenis. Leonie: ’’Ik was bezig met de grote verhoudingen in de wereld, volgde de ontwikkelingen bij de VN op de voet. Toch viel op een gegeven moment het kwartje: de maatschappij maak je op straat, in je eigen omgeving.’’ In 2006 werd Leonie gevraagd om lid te worden van de Democratische Liberale Partij Hilversum, voorganger van Hart voor Hilversum. De partij kreeg een zetel en Leonie werd fractieassistent. Ook zij vormde een eenmansfractie na vertrek van het raadslid van haar partij. Leonie:’’ Ik weet nog goed dat CU en de DLPH de enige eenmansfracties waren en steun bij elkaar vonden.’’

Contacten met mensen

Jan de Wit: ’’De tweeledigheid van het raadswerk maakt het boeiend. De combinatie van plannen bespreken, kaders stellen en contact met Hilversummers hebben. Op het schoolplein spreken andere ouders mij aan, ik kan hen dan uitleg geven over onderwerpen die spelen of hen iets vragen, zo doe ik inspiratie op. Het houdt me ook scherp.’’ Leonie Sazias beaamt dit: ’’Je leert je dorp op een andere manier kennen. HvH vindt het contact met inwoners heel belangrijk, wil weten hoe zij de politiek waarnemen.’’ Belangrijke onderwerpen zijn voor beiden de transities in het sociaal Domein en de Omgevingswet die er aan komt.

Halverwege

De raadsperiode van vier jaar is halverwege. Hoe staat het er voor? Jan de Wit: ’’Het college heeft de afgelopen 2 jaar goed op de winkel gepast. Nu dreigt dat anders te worden, het college wil nu met miljoenen gaan smijten voor grote materiele projecten in het Centrum, zoals Stationsplein, markt en Emmastraat. Op speerpunten zoals duurzaamheid en sociaal domein vinden coalitie en oppositie elkaar wel. Maar wat meer lef op een toekomstvisie zou fijn zijn.’’

Ook Leonie Sazias is niet ontevreden. Jeugdzorg is een onderwerp waar ze zich zorgen over maakt. Leonie:’’ Naar mijn idee wil dit college vooral het centrum vertimmeren, ik wil meer daadkracht en lef zien bij onderwerpen als sociale woningbouw voor Hilversummers en statushouders.’’ Beiden vinden dat burgerparticipatie nog niet voldoende uit de verf komt. ‘’In de maatschappij zit veel veerkracht, de decentralisaties brengen creativiteit te weeg. Het buurtwerk kan ook andere aandacht krijgen door het als een netwerkomgeving met sociale krachten te zien.’’

Wat kan anders

Leonie Sazias: ’’Ik zou de accenten verleggen naar de sociale kant, het sociale hart van de samenleving. Mensen de kans geven elkaar te ontmoeten, zonder die ontmoeting zullen zij elkaar niet kennen en ook niet voor elkaar zorgen. Een plek in de buurt is daarom belangrijk.’’

Jan de Wit: ‘’ Meer op lange termijn kijken, de korte termijnoplossing los durven laten, dat moet anders. Denk aan zelfrijdende auto’s, hoge snelheidsfietspaden, allemaal ontwikkelingen van de toekomst. Misschien hoef je dan aan een Emmastraat niets te veranderen, is dat teveel een oplossing zoeken op korte termijn.’’ Beiden vinden dat duurzaamheid meer aandacht moet krijgen, de ambitie moet omhoog. Jan: ‘’As het over duurzaamheid gaat moet de oppositie-coalitie gedachte losgelaten worden, er moet meer lef zijn en een gezamenlijke ambitie.’’

De dialoog met de raad kan ook beter. Jan:’’ Als het college eerder bij de raad komt kan er een goed debat gevoerd worden, voor er een besluit valt’’. Dat brengt ons bij de estafettevragen die Arno Scheepers en Diana Abrahamse (beiden VVD) de interviewer mee gaven.

 Estafettevragen

De vraag aan Jan luidt: Is de wijze waarop het bestuur is ingericht volgens het dualisme volgens jou de meest optimale vorm? Jan:” Basis is hoe je het beste een stad kunt besturen, dat is democratisch. De scheiding tussen dagelijks bestuur (B&W) en controlerende functie (Raad) is goed, maar kan nog dualer. Het wordt geprobeerd maar de coalitie tikt toch veel zelf af. Beter en eerder debatteren kan als raad en college  zijn rol pakt. De oppositie spreekt het college aan als ze zaken niet conform afspraak doen, maar ik zou het fijn vinden als de coalitiepartijen dat meer zouden doen.’’

De estafettevraag voor Leonie: Waar zit voor jou de uitdaging om actief te zijn in een lokale partij? Leonie: ”Dat lokale geeft ons vrijheid, geen dictaat van bovenaf, maar uitgaan van Hilversummers en hun wensen. Er is geprobeerd een netwerk van lokale partijen te vormen, maar al die partijen hangen erg aan hun vrijheid. Onze ideologie wordt gevormd op basis van een sociaal hart, de menslievende kant.’’

Labels

« Terug