Begroting 2017: 'Vooral wat er niet in staat is spannend'

geldwoensdag 30 november 2016 09:20

Op 9 november heeft de gemeenteraad de begroting Hilversum 2017 vastgesteld.
Voor het eerst in jaren hoefde er vrijwel geen aanvullende bezuinigingen doorgevoerd te worden. Tegelijkertijd is er weinig extra geld over. Dat maakt de begroting vooral 'regulier' en misschien wat saai.
ChristenUnie Hilversum legde de vinger op de zere plek: Vooral de zaken die NIET in de begroting staan zijn spannend.

Het gaat daarbij om verwachte tekorten op de bijstandsuitkering (Hilversum krijgt minder geld van het rijk daarvoor). Dit gaat als snel over miljoenen. Daarnaast heeft het college grootse plannen met het stationsgebied. Als deze doorgaan legt dat een flinke claim om het besteedbare geld en zorgt het voor een flinke toename van de schuldenlast van de gemeente Hilversum.

ChristenUnie is van mening dat "dit college zich nogal veel uitgaven en investering permitteert, en dat terwijl we de afgelopen jaren zo scherp geweest zijn op de financiën en de boel net een beetje op orde hebben." Wij zijn niet zozeer geïnteresseerd in de Glitter and Glamour van dit college, maar in thema's die écht waarde hebben voor onze samenleving. Bijvoorbeeld: Mensen uitzicht bieden op werk of het aanpakken van eventuele gedwongen prostitutie.

Over die laatste punten heeft ChristenUnie Hilversum vragen aan het college gesteld. Deze onderwerpen komen in 2017 nog terug op de agenda van de raad. Prostutie zal één van de onderwerpen zijn die bij de behandeling van de nieuw APV ('Algemene plaatselijke Verordening').

Verder vroeg ChristenUnie bij de commissiebehandeling aandacht voor de integratie van statushouders, een erg belangrijk onderwerp.

-----------------------------------------

Hieronder de tekst uit het verslag van de raadsvergadering:

De heer DE WIT merkt op dat dromen in de politiek niet altijd werkelijkheid worden, maar men toch door moet gaan.

 

Dromen zijn ook kansen om iets te verwezenlijken. Zijn wens is dat alle Hilversummers de basis en de top van de Maslov-piramide op orde krijgen: geen armoede, een sociale omgeving met een netwerk, een gezonde leefomgeving, een goede openbare ruimte en plekken om te spelen. De over twee jaar van kracht wordende Omgevingswet speelt daarop in en de gemeente is verantwoordelijkheid om in ruimtelijke plannen een afweging te maken: doet dit wat voor onze burgers en worden zij daarvan gezond?

 

De kans op ontplooiing is erg belangrijk en daarop wil hij het college volgend jaar laten inzetten. Dromen is het overwegen van veranderingen, dat men met verkiezings- en sterprogramma’s kan doen. Wat willen we bereiken en wat is daarvoor nodig?

 

Verken het nee-gebied, kijk wat niet kan, blijf daar niet te lang in hangen en ga snel door. Het college heeft het nee-gebied snel achter zich gelaten, wat een goede eigenschap is, maar ook is het belangrijk om richting te bepalen en dromen concreet te maken. Die tip wil hij vooral aan wethouder Klamer meegeven.

 

Vervolgens beoordeelt hij of het college durf heeft: in gedachten mogelijke crisissituaties doorlopen en strategieën verzinnen om toch door te zetten. Dat verkleint de kans op terugval en stimuleert de durf om ook aan moeilijke dingen te beginnen. Dat doet het college bijvoorbeeld bij het Stationsgebied, het bedenkt dan crisissituaties en zet dan toch door.

Het doen is het meten en belonen van het gewenste gedrag bij jezelf en bij anderen. Het werken met beloningen in plaats van te dreigen en te straffen heeft ook een positief effect op relaties met anderen. Bij doen moet men ook doorzetten. Als men alles als leren ziet zijn er geen mislukkingen meer. Dat is uiteindelijk aan de raad om te bepalen: is een plan al dan niet gelukt?

Vervolgens overhandigt hij de collegeleden een enquête en die verzoekt hij hen in te vullen. Daarmee kunnen zij bepalen in hoeverre ze dromen concreet kunnen maken en in hoeverre ze hun wensen kunnen laten uitkomen.

Financieel gezien vindt hij de begroting niet zo heel spannend in verhouding tot voorgaande jaren. De boel is op financieel orde, waarmee hij het college complimenteert, en het enige echte spannende is wat er niet in staat: gedurfde dromen, zoals het Venetapark en het Stationsgebied. Hij maakt zich grote zorgen over de financiële haalbaarheid. Die zaken zullen in 2017 verder terugkomen.

Hij suggereert in een volgende begroting bewoners te laten interviewen, zodat zij kunnen laten weten hoe beleid voor hen heeft uitgepakt.

Vervolgens stelt hij aan de orde of het gaat om uitgaven en investeringen. Een Dudok concert is voor hem een uitgave. Ook is het de vraag of het verstandig is om de Kerkbrink weer aan te pakken. Dat vindt hij ook een uitgave en geen investering. Het Stationsgebied kan wel een investering zijn, maar dat hangt ervan af hoe men dat doet.

Labels

« Terug