Pro-fietsactie opnieuw een succes

groepsfoto CU en Groen links - fietslampjeswoensdag 14 december 2016 09:42

Op zaterdag 10 december hebben ChristenUnie en GroenLinks Hilversum opnieuw een fiets-promotieactie in het centrum van Hilversum gehouden.
Aan Hilversummers die op de fiets naar het centrum kwamen, werden gratis fietslampjes uitgedeeld. Op die manier wilden beide fracties fietsers 'belonen' en aandacht vragen voor knelpunten rondom het fietsen in Hilversum.

De actie was net als vorig jaar een succes. Enkele honderden lampjes werden uitgedeeld. Helaas moesten we ook mensen teleurstellen die graag een fietslampje wilden hebben, maar met de auto waren. En laat het 'op de fiets zíjn' nou net de enige randvoorwaarde zijn! Zie ook dit artikel: https://hilversum.christenunie.nl/k/n6080/news/view/1054001/65655/christenunie-engroenlinks-delen-opnieuw-fietscadeau-uit.html

De voornaamste zorg van de fietsers was het gebrek aan voldoende fietsenrekken en stallingsruimte. Ook de verkeersveiligheid was een punt: Op meerdere plekken in Hilversum wordt bij bouwwerkzaamheden zonder pardon het fietspad afgesloten. Met veel extra oversteken en/of fietsen op de rijbaan als gevolg. 'daar mag de gemeente wel meer aandacht voor hebben'.

GroenLinks en ChristenUnie voegden de daad bij het woorden en dienden in de eerstvolgende raadsvergadering een motie in om meer fietsparkeerplekken aan te leggen én om te onderzoeken of fietsparkeren in leegstaande winkelpanden mogelijk is. Het beheer kan dan gedaan worden door Hilversummers met afstand tot de arbeidsmarkt. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Labels

« Terug