'Nee' tegen plan van aanpak Stationsgebied

Station Hilversumzaterdag 17 december 2016 10:24

Tot haar grote spijt heeft de ChristenUnie Hilversum ‘nee’ moeten zeggen tegen de huidige plannen voor het stationsgebied van Hilversum. Wij vinden dat het stationsgebied zeker een opknapbeurt en investering verdient, maar het huidige plan van het college is ‘te duur en te riskant’.

Wat wil het college:

Het college wil een compleet plan uitrollen en uitvoeren. Het GAK-gebouw wordt dan gesloopt; het busstation wordt verkleind en verplaatst.

Op het stationsplein wordt nieuw vastgoed ontwikkeld waarvan de postionering en gevels zodanig wordt gekozen dat een mooie en logische loop lijn van het station naar de Leeuwenstraat ontstaat.

De binnenring (Schapenkamp) wordt tweerichting en wordt voor een deel verlegd: De ring vanaf de Schapenkamp via de Koninginneweg en Schoolstraat om de markt heen ( in plaats van tussen de Groest en de Markt door). De Schapenkamp gaat ter hoogte van de oversteek Leeuwenstraat ondergronds zodat de voetgangers en fietsers ongestoord het centrum in kunnen.

 

Wat vind de ChristenUnie hier goed aan:

Het stationsgebied is toe aan een ‘upgrade’ het GAK gebouw staat al jaren leeg en het plein bied veel meer kansen om er iets moois van te maken. De verbinding met de het centrum maken is een goed plan. De stedenbouwkundige visie ziet er mooi en aanlokkelijk uit.

 

Waarom dat toch tegenstemmen?

Het plan is te duur en te riskant. De investering van ca. € 45 miljoen euro is een groot bedrag voor een gemeente als Hilversum. Zelfs al het geld geleend wordt en over meerdere jaren afgeschreven wordt, is het jaarlijks een grote som geld; dat betekent dat de financiële ruimte om andere problemen in de stad aan de pakken minimaal is in al die jaren.

Daar komt bij dat de € 45 miljoen allerminst zeker is. Het eindbedrag is afhankelijk van onder andere planning (bij vertraging wordt het veel duurder), tegenvallers (bijvoorbeeld bij het graven van de tunnel) en veel andere zaken.

Daarbij komt dat de gemeente Hilversum tot nu toe de énige kostendrager is. Van ProRail, NS, provincie en rijk zijn nog geen financiële toezeggingen ontvangen.  

Inhoudelijk gezien hebben wij grote twijfels en bezwaren bij de ingreep in de verkeersstructuur. Wij vrezen dat als gevolg van de ‘tweerichtingen Schapenkamp’ meer auto’s deze route als sluiproute door het centrum zullen nemen. Ook betekent dit dat de Emmastraat alsnog tweerichtingsverkeer zal worden. Daarnaast zijn de gevolgen voor de ‘kleine spoorbomen’ nog onvoldoende uitgewerkt op dit moment.

 

Wat dan wel:

Het ‘Nee’ op dit moment betekent voor ons geen definitief nee. ChristenUnie wil dat de plannen aangepast worden op onder meer de volgende onderdelen:

  • Zoek en vind meer risicodragende investeerders zoals ProRail, NS, provincie, rijk en wellicht ontwikkelaars. Dan wordt de investering gespreid en de risico’s verdeeld;
  • Werk de verkeerssituatie beter uit, inclusief minder dure alternatieven: De ondertunneling van de Schapenkamp vinden wij bijvoorbeeld overbodig;
  • Maak het plan ‘Modulair’. Dit voor Hilversumse begripppen grote plan is moeilijk in één keer uit te voeren (gebaseerd op o.a. ervaringen met stationsgebieden in andere gemeenten). Zorg ervoor dat je het risico spreid door het zodanig in stukken te knippen dat elk deel op zichzelf meerwaarde heeft en vrij onafhankelijk van de rest ontwikkeld kan worden. Dat maakt het plan eenvoudiger realiseerbaar.

 

Als het college dit voor elkaar krijgt heroverwegen wij onze steun. Voor een mooi, functioneel en betaalbaar stationsgebied!

Labels

« Terug