Nieuwe locatie voedselbank: Broodnodig!

voedselbank2dinsdag 07 februari 2017 07:12

Het vinden van een nieuwe locatie voor de Hilversumse voedselbank gaat zeer moeizaam. De ChristenUnie vindt dat een zorgelijke en onaanvaardbare situatie. Daarom hebben we op 1 februari in de gemeenteraad een motie ingediend. Wij willen duidelijkheid en een versnelling van het proces. Bovendien achten wij het wenselijk dat de gemeente duidelijker de regie neemt, omdat zij veel kennis heeft m.b.t. beschikbare panden.

De voedselbank is – helaas - een niet meer weg te denken voorziening in onze samenleving. Het vinden van een definitieve locatie voor de Voedselbank blijkt een zeer moeizaam proces te zijn. Hoe dat kan is onduidelijk. Al zeker een half jaar is bekend dat de voedselbank moet verhuizen. De voedselbank is géén overheidsorganisatie maar een initiatief  van de samenleving zelf. Toch is de ChristenUnie Hilversum van mening dat de overheid best wel een handje kan helpen.

ChristenUnie wil dat de gemeente Hilversum een samenhangend armoedebeleid voeren. De voedselbank heeft in onze opinie een belangrijke rol in het verzachten van armoede en dat zal nog wel even zo blijven.

Tot nu toe hoefde de voedselbank geen huur te betalen, omdat ze in een slooppand zit (Lucentterrein). Daar moeten ze nu uit (ze hadden het pand al lang moeten verlaten).Voor alle overige kosten zijn er sponsors, voor een groot deel de kerken van Hilversum. De voedselbank is zelf niet in staat huur te betalen. 

Onze zorg vond veel steun in de raad. Wethouder Klamer heeft onder druk van de raad toegezegd binnen twee weken met een notitie te komen waarin hij informatie geeft. Op basis van de notitie zullen we verdere actie overwegen. De voedselbank moet broodnodig een nieuwe plek hebben!

 

Labels

« Terug