Bestuur

Twee fracties - Één afdeling

Hilversum en Wijdemeren, twee fracties, één afdeling

Onder de afdeling ChristenUnie Hilversum vallen officieel twee gemeenten: Hilversum en Wijdemeren.

In Wijdemeren is sinds 2022 voor het eerst een raadszetel behaald. Dat leek een goede reden om de afdeling op te splitsen in afd. Hilversum en afd. Wijdemeren. Helaas verkeert de gemeente Wijdemeren in zwaar vaarwater, waarbij het onduidelijk is of zij als zelfstandige gemeente kan blijven bestaan.

Zoals het er nu uitziet vinden wij het niet verstandig om de ChristenUnie in twee afdelingen op te splitsen. Dat brengt veel werk en hoge notariskosten met zich mee.

Totdat er meer duidelijkheid is over de toekomst van de gemeente Wijdemeren hebben we het volgende besloten:

  • Het toe u toe 'beoogde' bestuur van Wijdemeren treedt officieel toe tot het bestuur van de afd. Hilversum - waar Wijdemeren toe behoort. Zo hebben we gelijke rechten, plichten en verantwoordelijkheden.
  • De Wijdemeerse bestuursleden vormen samen het bestuur Wijdemeren.
  • Het bestuur Wijdemeren is verantwoordelijk voor de fractie Wijdemeren, net zoals het bestuur Hilversum dat is voor haar fractie.
  • Financieel: we hebben één rekeningnummer. Maar beide penningmeesters splitsen de financien op in een pot voor Hilversum en een voor Wijdemeren. Dat gaat naar rato van het aantal leden. Ook giften worden ge-oormerkt als zijnde voor Hilversum of Wijdemeren.
  • Afd Hilversum en afd Wijdemeren versturen elk hun eigen nieuwsbrief. ( U kunt zich overigens op beide nieuwsbrieven abonneren).

Op deze manier willen we Wijdemeren als afdeling zoveel mogelijk zelfstandig laten werken. En we wachten met het volledig opsplitsen totdat er meer duidelijkheid is over de toekomst van Wijdemeren als al dan niet zelfstandige gemeente.

Tot die tijd blijven we officieel één afdeling, waarbij we dankbaar zijn voor de goede onderlinge verstandhoudingen. 

N.B. 

JUNI - JULI 2023: ondertussen is het zover dat de gemeente Wijdemeren zichzelf wil opheffen, om met één of meer andere gemeenten te fuseren. Het is koffiedik kijken hoe dat verder ingevuld wordt. We blijven dus één afdeling met twee zelfstandig draaiende fracties.

Bestuur