Geloof in de Samenleving!

RSS icon linking to RSS overview

Nieuwe locatie voedselbank: Broodnodig!

voedselbank2dinsdag 07 februari 2017 07:12 Het vinden van een nieuwe locatie voor de Hilversumse voedselbank gaat zeer moeizaam. De ChristenUnie vindt dat een zorgelijke en onaanvaardbare situatie. Daarom hebben we op 1 februari in de gemeenteraad een motie ingediend. Wij willen duidelijkheid en een versnelling van het proces. Bovendien achten wij het wenselijk dat de gemeente duidelijker de regie neemt, omdat zij veel kennis heeft m.b.t. beschikbare panden. lees verder
Labels

Praat mee op themabijeenkomst 'Een bijstand die bijstaat' (ChristenUnie Hilversum)

bijstand+internetmaandag 23 januari 2017 08:10 Over de bijstand is veel te doen. Stigmatiseren we uitkeringsgerechtigden door ze in oranje hesjes papier te laten prikken in het park? Mag de maatschappij tegenover een uitkering best een tegenprestatie verwachten? Of is het beter mensen vertrouwen te geven en hen een “onvoorwaardelijke bijstandsuitkering” te verschaffen? Mag er ‘bijgeklust” worden?’
ChristenUnie Hilversum organiseert op donderdag 9 februari een bijeenkomst met als thema “Met opgeheven hoofd naar een bijstand die bijstaat”, Spreker is Jochem Westert, auteur van het gelijknamige boek.
Leden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om mee te praten. lees verder
Labels

Evenementen: Leuk! Maar we zijn geen partycentrum. Proportionaliteit is essentieel.

hilversum on airvrijdag 20 januari 2017 12:05 Woensdag 18 december 2017 besprak de raadscommissie het voorstel ‘Evenementenkader’.
Het doel daarvan is om nieuwe wensen en regels vast te stellen voor evenementen in Hilversum in de komende jaren. Het oude beleid stamt uit 2003 en is aan herziening toe.

De raadscommissie was enerzijds blij dat er nieuw beleid wordt voorgesteld, maar kritisch over de inhoud. Daarom heeft zij het voorstel terugggestuurd naar het college van Burgemeester en Wethouders om het aan te passen. lees verder
Labels

Goede kerstdagen en een gezond en gelukkig 2017 toegewenst!

gelukkig nieuwjaardonderdag 22 december 2016 10:51 Bestuur en fractie van ChristenUnie Hilversum wenst alle Hilversummers goede kerstdagen toe en een gezond en gelukkig 2017. lees verder
Labels

'Nee' tegen plan van aanpak Stationsgebied

Station Hilversumzaterdag 17 december 2016 10:24 Tot haar grote spijt heeft de ChristenUnie Hilversum ‘nee’ moeten zeggen tegen de huidige plannen voor het stationsgebied van Hilversum. Wij vinden dat het stationsgebied zeker een opknapbeurt en investering verdient, maar het huidige plan van het college is ‘te duur en te riskant’. lees verder
Labels

Nieuwsarchief