Nieuws

Is er dan geen smid in het land...?

sleutelgebied.jpgdonderdag 02 juli 2020 16:01 Politiek Hilversum heeft hectische weken achter de rug. Heftige discussies binnen, maar ook vooral buiten het raadhuis. Moet Hilversum zich ontwikkelen tot een echte stad of blijven we een tuindorp?
Een zak geld van het rijk voor het bouwen van veel extra woningen. Daar word je toch blij van? Hilversum kon "sleutelgebied" worden. Een getal van tienduizend werd genoemd. Dat getal is helaas een eigen leven gaan leiden. En toen brak de sleutel... lees verder
Labels

Verdriet, vriendschap, vrede en verantwoordelijkheid in Coronatijd.

coronavirus.jpgdonderdag 09 april 2020 16:36 De politiek in Hilversum kwam heel even tot stilstand. Alsof je plotseling in een achtbaan op de kop bent blijven hangen.
Inmiddels communiceert politiek Hilversum volkomen digitaal. Alle kerken zenden online kerkdiensten uit. De wereld is in één klap veranderd. Voor ons tenminste. De opgestane Heer laat zich niet tegenhouden: "Het is volbracht". Dat mogen we ook dit jaar vieren, digitaal met elkaar verbonden.
Deze week was de ChristenUnie aan de beurt een column te schrijven op de raadspagina van de Gooi en Eembode. U leest de tekst hieronder. lees verder
Labels

Worden we in Hilversum steeds meer door de ratten besnuffeld?

Rat-in-het-riool 2.jpgzaterdag 07 december 2019 11:50 De laatste tijd zien wij regelmatig foto’s van grote hoeveelheden verdronken ratten. Ook bij de rioolzuivering bij Anna’s Hoeve.
Vorig jaar heeft de ChristenUnie al vragen gesteld over het feit dat in bepaalde Hilversumse wijken overlast is van ratten. We hebben toen gesproken over wat mogelijke oorzaken kunnen zijn.
We zijn nu ruim een jaar verder en onze zorgen zijn beslist niet weggenomen. lees verder
Labels

Ook in 2020 zet de ChristenUnie in op verantwoord omgaan met mens en schepping.

2019-10-16 19.30.10 - kopie Bart.jpgdonderdag 14 november 2019 22:15 Het was en is een vreemd proces rond de begroting voor 2020.
Eerst de presentatie van een begroting die met enig kunst en vliegwerk sluitend is gemaakt.
Vervolgens informatie over meevallers vanuit het rijk.
In de commissie hebben we gezegd dat we ons hart vasthouden voor tegenvallers.
Tussen commissie en raad kwamen daar al de berichten over grote tekorten op de WMO en de jeugdzorg. En wat bleek: het college was op de hoogte, maar had hier tijdens de commissie niets over gezegd. lees verder
Labels

De betekenis van persoonlijke netwerken en sociale gemeenschappen zit nog te weinig tussen de oren.

bij art jeugdnetwerk okt 2019 klein.pngmaandag 14 oktober 2019 13:53 In Hilversum worden flinke stappen gezet richting wijkgericht werken. Meer aandacht voor elkaar in de buurt. Buurtcoördinatoren, opbouwwerkers, jeugdwerkers, wijkagenten, al deze professionals worden geacht daar een bijdrage aan te leveren. Meer samenwerking, zodat kwetsbare inwoners en zorgmijders worden opgemerkt en de juiste hulp kunnen krijgen. Daar worden verschillende beleidsplannen voor geschreven. De ChristenUnie is daar blij mee. Echter... lees verder
Labels

Nieuwsarchief

Blog