Evenementen: Leuk! Maar we zijn geen partycentrum. Proportionaliteit is essentieel.

vrijdag 20 januari 2017 12:05

Woensdag 18 december 2017 besprak de raadscommissie het voorstel ‘Evenementenkader’.
Het doel daarvan is om nieuwe wensen en regels vast te stellen voor evenementen in Hilversum in de komende jaren. Het oude beleid stamt uit 2003 en is aan herziening toe.

De raadscommissie was enerzijds blij dat er nieuw beleid wordt voorgesteld, maar kritisch over de inhoud. Daarom heeft zij het voorstel terugggestuurd naar het college van Burgemeester en Wethouders om het aan te passen.

Mening ChristenUnie Hilversum   

CU vind het belangrijk dat er een helder evenementenkader is. Evenementen kunnen ons dorp leuk & levendig maken. Ook kunnen we onszelf als Hilversum er soms mee ‘op de kaart zetten’, bijvoorbeeld met Mediagerelateerde evenementen.

 

Specifieke punten:

De Hilversummers
In het raadsvoorstel wordt in de inleiding verwezen naar economisch & maatschappelijk nut, levendigheid en aantrekkelijkheid. Geen woord over de Burger. CU is van mening dat evenementen ten DIENSTE moeten staan aan inwoners. Gemeente is daarbij faciliterend;

De burger komt pas bij Probleemstelling naar voren: 'voldoende rekening houden met inwoners'. Maar de evenement hebben toch als 'doel' dat de inwoners er beter van worden en niet dat er alleen 'rekening' gehouden wordt als overlast?

Veiligheid en gezondheid
Evenementen moeten veilig en gezond zijn. Wij lezen weinig tot niets terug over handhaving op drugs en alcohol (ook voor minderjarigen). Bij toename evenementen zal ook handhaving toenemen. Op welke wijze is politie bij totstandkoming van beleid betrokken? Hoe garandeert Burgemeester adequaat toezicht en handhaving? Bij grote events als Hilversum On Air is het voor jongeren niet heel moeilijk om aan alcohol te komen.   

Geluid
De juiste keuze van locatie, aantal evenementen en geluidsnormen zijn essentieel voor de gezondheid van Burgers. Recent onderzoek toont aan dat herrie het grootste milieuprobleem van Nederland wordt. Daarom zijn ook eindtijden erg belangrijk.   http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2152645-over-twintig-jaar-is-herrie-het-grootste-milieuprobleem.html

Duurzaamheid
Evenementen zorgen naast vermaak ook voor afval en dergelijke. Wij willen meer specifieke aandacht voor duurzaamheidseisen en een jaarlijkse ‘Prijs’ voor het meest duurzame Hilversumse evenement.

Locaties
Hier zit onze grootste zorg. De toename van het aantal events wat college wil toestaan vinden wij echt 'over de top'. Natuurlijk is het niet zo dat al die events echt gaan plaatsvinden. Maar als voorbeeld: Stationsgebied: 67 evenementen per jaar. Dat klinkt heel veel. Wat als er woningen gebouwd worden?Zo zijn er nog veel meer locaties waar heel veel evenementen worden toegestaan. En de meeste daarvan zullen in de ‘zonnige helft’ van het jaar plaatsvinden. Het gevaar bestaat van 'Evenementenmoeheid' bij inwoners. Amsterdam heeft daar ervaring mee bij de Westergasfabriek.

Over een aantal specifieke locaties hebben wij over aantal evenementen, locatie en eindtijden kritische opmerkingen gemaakt.Het gaat dan om het Marktplein, Stationsgebied, de Kerkbrink (ook ivm Kerkdiensten), Lucentterrein en Werf35. Evenementen: Leuk! Maar we zijn geen partycentrum. Proportionaliteit is essentieel.

Type evenementen
Misschien wel de belangrijkste vraag voor het laatst: Wat voor evenementen willen we? Mediagerelateerd, buurtgerelateerd etc. En: Welke niet? Willen we Kickboksgala’s, Horrorevents etc faciliteren of een buurtkermis met draaimolentje, waar Hilversummers echt vrolijk van worden. En hoeveel muziekconcerten met welk type muziek? Juist daarover willen we meer nadenken met elkaar zodat Hilversum er leuker van wordt!

Wij zien uit naar het aangepaste voorstel en hopen dat dit zodanig is aangepast dat we het volmondig kunnen steunen.

Labels

« Terug