Wij houden de boot even af in de Oude Haven

recreatievaartzaterdag 08 april 2017 15:18

Een bijzonder moment in de gemeenteraad: De stemmen staakten. 18 voor en 18 tegen het plan om steigers in de Oude Haven aan te leggen. ChristenUnie Hilversum stemde tegen. Waarom eigenlijk?

De Oude Haven is een bijzondere plek in Hilversum. Diep gelegen bij de kruising Havenstraat en Taludweg is het momenteel vooral een veel gebruikt stadspark en hondenuitlaatgebied.

De Oude Haven is in 1876 in gebruik genomen. Het is het doodlopende uiteinde van de Gooise Vaart, die in etappes gedurende 240 jaar daarvoor is uitgegraven. Rond 1938 is aan de westzijde van Hilversum de Nieuwe Haven aangelegd (het terrein waar nu onder andere de Gamma gevestigd is) en daarmee raakte de Oude Haven in onbruik.

Recent is het plan opgevat om de Oude Haven nieuw leven in te blazen en te gebruiken als aanlegplaats voor recreatievaart. Vanuit Loosdrecht zouden dan recreatievaartuigen naar Hilversum kunnen varen en in de Oude Haven aanleggen. De wens is dat dit ten goede zal komen aan het toerisme, winkels en horeca in Hilversum, zoals bijvoorbeeld de Havenstraat.

Het aanleggen van steiger is op zich eenvoudig en de kosten zijn te overzien. De ChristenUnie vindt het op zich een sympathiek plan, onder twee voorwaarden:

  1. Een goede inpassing
    De Oude Haven is een levendig stadspark. Als het plan succesvol wordt, zal het wellicht drukker worden. Dit moet met respect voor omwonenden en de natuur.
  2. Een totaalplan
    Wij willen dat de bouw van de steigers niet eerder start dan dat duidelijk is dat het totaalplan doorgaat. Soms is in de politiek sprake van wensdenken. Bijvoorbeeld: ‘Als wij de eerste stap zetten, komt de rest vanzelf’ of ‘Als wij de steigers plaatsen en andere aanpassingen doen, komen de boten vanzelf’.
    De investering in het totaalplan, zodat recreatievaartuigen ook echt bij Hilversum kunnen komen, kost zeker € 1 miljoen. Dat geld is nodig voor het aanpassen van een sluis, verbreden van vaarwegen en verhogen van bruggen.

Op dit moment is het nog onduidelijk of dat geld door de verschillende partners (gemeenten, provincie etc.) op tafel gelegd gaat worden én is het nog niet duidelijk of het goed besteed geld is (hoe aantrekkelijk is het nu echt voor boten om deze kant op te komen of nemen ze liever andere routes).

Totdat er meer duidelijkheid hierover is zal de ChristenUnie nog geen vervolgstappen steunen, om verspilling van belastinggeld te voorkomen.

Tja, en wat gebeurt er eigenlijk 'als de stemmen staken?' Dan wordt er de volgende vergadering opnieuw gestemd. Als er niets aan de stemming veranderd, wordt het voorstel verworpen.

Labels

« Terug