ChristenUnie neemt verantwoordelijkheid

donderdag 13 juli 2017 15:40

ChristenUnie en GroenLinks Hilversum hebben bij de behandeling en besluitvorming over de kadernota hun verantwoordelijkheid genomen en deze gesteund. Dit nadat zij zich door 10(!) aangenomen moties en amendementen hadden verzekerd van duurzame en sociale maatregelen.

Recent is de Hilversumse SP uit het college van B&W en uit de coalitie gestapt. Sindsdien heeft Hilversum een ‘minderheidscollege’ bestaande uit D66, VVD en CDA. Voor de lange termijn wellicht een onwenselijke situatie. Omdat het nu nog maar een half jaar duurt voordat de gemeenteraadsverkiezingen zijn, is het voor huidige oppostiepartijen echter niet aantrekkelijk om in de coalitie te stappen.  
Dat betekent dat het college de resterende maanden geen automatische steun heeft maar bij elk raadsvoorstel een meerderheid moet zoeken in de raad wil het aangenomen worden.

Woensdag 12 juli lag de kadernota voor ter besluitvorming in de raad. De kadernota legt de basis voor de begroting 2018 die de komende maanden wordt opgesteld. Het college sprak met diverse oppositiepartijen over steun.

ChristenUnie wil graag haar politieke idealen verwezenlijken, maar vind het ook belangrijk dat er geen bestuurlijke choas in Hilversum ontstaat zo vlak voor de verkiezingen.
Daarom hebben ChristenUnie en Groenlinks de handen in elkaar geslagen. Samen kunnen zij het college voor de kadernota aan een meerderheid helpen.
Om de kadernota te kunnen steunen, wilden deze partijen op een aantal thema’s tegemoet gekomen worden. Daarom hebben zij de afgelopen weken onderhandeld met de coalitiepartijen. Deze onderhandelingen zijn in goede sfeer gelopen en geven ook vertrouwen. Er waren diverse thema’s waar ook de huidige coalitiepartijen graag aan meewerken.  

Het resultaat was woensdagavond 12 juli duidelijk zichtbaar. We dienden samen met GroenLinks 10 moties en amendementen in. Daarmee reserveerden we meer dan een half miljoen euro aan investeringen voor onder andere:

  • Een plan van aanpak en een zorg coördinator om mensenhandel en gedwongen prostitutie tegen te gaan;
  • Een impuls tegen armoede door verder te gaan met de voorbereiding voor de ‘Hilversumpas’ met speciale arrangementen voor minima.
  • Extra investeren in preventie door meer jeugd- en buurtwerkers aan te stellen;
  • Verduurzamen particuliere woningen;
  • Zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen;
  • Energiezuinige en gezonde scholen;
  • Meer groen en watertappunten in de wijken.

 ChristenUnie is erg blij met de nauwe samenwerking met GroenLinks in het gevolgde traject.

Ook zijn we content dat we samen met de huidige coalitiepartijen D66, VVD en CDA én uiteindelijk ook een groot deel van de oppositie Hilversum een stuk Duurzamer en Socialer hebben kunnen maken!

ChristenUnie vormt de komende maanden geen onderdeel van de coalitie. Net als de afgelopen jaren blijven wij constructief en soms kritisch en zullen we waar nodig met initiatieven komen om beleid en maatregelen te verbeteren.

Labels

« Terug