Meer geld voor buurt- en jongerenwerkers

donderdag 13 juli 2017 15:00

Samen met Groen Links en het CDA heeft de ChristenUnie tijdens de raadsvergadering van 12 juli ook een amendement ingediend om knelpunten op het gebied van welzijn op te lossen.

Er komt structureel €150.000 per jaar bij voor extra buurt- en jongerenwerkers. Wij zijn van mening dat buurtbeleid, waarbij je inzet op meer samenwerking en meer onderlinge zorg in de wijk, voldoende professionals nodig heeft. 

Preventie voorkomt ook zwaardere zorg. In bijvoorbeeld de wijken Noord en Oost hebben de zeer gedreven buurt- en jongerenwerkers te veel op hun bordje om altijd even adequaat te kunnen helpen, te verwijzen, of samen te werken. Maar zij zijn wel de makelaars en de smeerolie om buurtbewoners, vrijwilligers en organisaties bij elkaar te brengen.  Preventie is een speerpunt voor de ChristenUnie. We hebben dan ook een motie van het CDA mede ondertekend, waarin gevraagd wordt om alle preventiemaatregelen in Hilversum in kaart te brengen en daarin meer samenhang aan te brengen. Preventie is soms lastig meetbaar, maar wel essentieel. “Een ons preventie scheelt een kilo zorg” is een bekende uitspraak.

Labels

« Terug