Veiligheidsincindent Liebergerweg: ChristenUnie wil snel veiligheidsmaatregelen

aanhanger op driftdinsdag 20 maart 2018 10:15

Bij de bewoners van de Liebergerweg zijn al langere tijd zorgen over de overlast en hun veiligheid vanwege het toegenomen vrachtverkeer van o.a. het distributiecentrum van Hünkemoller.

Op 19 maart gebeurde een ongeval waar door bewoners al voor gewaarschuwd is: Een (losgeschoten?) aanhanger reed het laaddock af richting de woningen en strandde in de voortuin waar deze de tuinmuur en tuin vernielde.

Gelukkig bleef persoonlijk letsel uit. Vanwege de ernst en urgentie van de situatie wil de ChristenUnie veiligheidsmaatregelen en stelt daarom de volgende vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders:

Geacht College,

Vanmorgen (20 maart 2018) ontvingen wij vanuit de bewoners van de Liebergerweg een bericht van een ongeval met één van de vrachtwagens bij de vestiging van Hünkemoller.

Gisteren, maandag 19 maart, is er bij het laad- en losdock een -geparkeerde- op drift geraakt en op de woningen aan de overzijde van de weg af gerold. De aanhanger heeft gelukkig de woningen tegenover het laaddok niet bereikt maar zich wel in de tuinmuur geboord en isin  de verhoogde tuingrond tot stilstand gekomen.

Er is gelukkig geen persoonlijk letsel en daardoor is dit incident relatief goed afgelopen. Foto's van het incident zijn bijvoegd.

De discussie rond de (verkeers)veiligheid rondom Hünkemoller aan de Liebergerweg loopt al langer. Wij hebben hier de afgelopen jaren als meerdere malen aandacht voor gevraagd. Er zijn gesprekken gevoerd tussen Hünkemoller, de omwonenden en de gemeente.  Enkele weken geleden is bekend gemaakt dat een nieuwe locatie wordt gezocht. De verhuizing kan echter nog enkele jaren op zich laten wachten.  

ChristenUnie vind dat de overlast ook tijdens de periode dat Hünkemoller nog aan de Liebergerweg is gevestigd beperkt moet worden én wil uitteraard garanties voor veiligheid van de omwonenden.

Daarom hebben wij aan u de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte gesteld van bovengenoemd incident? Zo ja, wanneer en door wie?
  2. Kunt u de oorzaak van het incident aangeven?
  3. Welke maatregelen gaat de gemeente samen met Hünkemoller nemen om de veiligheid te waarborgen:
    a. Een incident als deze (zoveel mogelijk) te voorkomen?
    b. De omwonenden te beschermen tegen schade en letsel mocht dit nog een keer voorkomen? Te denken valt aan een vrachtwagenkerende afscheiding?
  4. Op welke termijn worden de maatregelen genomen?

Alvast hartelijk dank voor uw inzet voor onze inwoners!

Jan de Wit

ChristenUnie Hilversum

Labels

« Terug