Jan de Wit neemt na acht jaar afscheid van gemeenteraad Hilversum

donderdag 29 maart 2018 11:59

Burgermeester Broertjes begint zijn afscheidsspeech met de woorden: "Hebt u even...?
Hij memoreert vervolgens de metaforen waarmee Jan regelmatig zijn betoog in de Raad ondersteunde en zijn welbespraaktheid. Hij schetst Jan als iemand die loyaal is aan eenmaal gemaakte afspraken, en prijst zijn betrokkenheid bij veel onderwerpen.

Broertjes is nog steeds dankbaar dat de ChristenUnie hem in contact heeft gebracht met het Leger des Heils. Dat bezoek, samen met de fractie van de ChristenUnie, heeft er toe geleid dat Het Leger des Heils een tijd lang de coördinatie in Asielzoekerscentrum Crailo heeft kunnen doen.
Hij besluit zijn speech met de constatering dat Jan veel voor de Hilversumse Raad heeft betekend.

Al voor de verkiezingen van 2010 begint Jan als raadslid. In 2010 en 2014 is hij lijsttrekker. Beide periodes zit de ChristenUnie met twee zetels in de Raad. Het zijn intensieve jaren. Drie keer wordt Jan gekozen tot politicus van het jaar. Ondertussen vraagt zijn baan meer verantwoordelijkheid. Opgroeiende dochters zorgen er voor dat de balans tussen gezin, werk en politiek heroverwogen moet worden. Al met al een goed moment het stokje over te dragen. "Met een goed gevoel vanwege het behoud van de twee zetels", zoals hij het zelf formuleert.

Binnenkort is er nog een feestelijke afscheidsborrel. De fractie neemt dan ook afscheid van twee commissieleden: Walter Brands (Verkeer en Beheer) en Reinier Goedhart (Financiën). Zij hebben veel voor de fractie betekend. Zeker een kleine fractie steunt voor een groot deel op deskundige fractiemedewerkers. 
Jan, Walter en Reinier: het zal even wennen zijn. We zullen jullie missen!

Labels

« Terug