Coalitieakkoord Hilversum 2018-2022 aangenomen met stemmen tegen van ChristenUnie, PvdA, CDA en SP

IMG_0750 CA 2018donderdag 07 juni 2018 15:17

De nieuwe coalitie van Hart voor Hilversum, D66, VVD en Groen Links kan van start. Na moeizame onderhandelingen hebben deze partijen een verstandshuwelijk gesloten. Met zeven wethouders probeert men de onderlinge relaties te stabiliseren. Hoewel de partijen er eerlijk voor uitkomen dat ze voorlopig nog wel wat relatietherapie nodig hebben.

Het coalitieakkoord telt maar liefst 35 pagina's. Een groot deel is voortzetting van beleid wat is vastgesteld door de vorige raad. Dat geeft stabiliteit en continuïteit ten behoeve van de inwoners van Hilversum. Voor een buitenstaander is het onderscheid oud en nieuw beleid echter niet benoemd. De ChristenUnie vindt dat jammer. Als u de zin leest: "we gaan meer....", dan is dat in de meeste gevallen voortzetting van wat reeds in gang is gezet.

De ChristenUnie is van mening dat de nieuwe plannen vooralsnog niet concreet en helder genoeg zijn geformuleerd. Daarom is het niet mogelijk een goed oordeel te vormen en hebben wij tegen het akkoord gestemd. We zijn benieuwd naar de uitwerking van de plannen en tijdens de raadsbehandeling hebben wij de coalitie een aantal adviezen meegegeven en uiteraard verwezen naar ons eigen verkiezingsprogramma. Dat veel concreter is dan dit coalitieakkoord.

Al met al: een mooie lay out, veel tekst en mooie woorden, maar hoe gaat het er nu echt uitzien en hoe gaat dit college draagvlak creëren in de hele raad? Om het college daarbij een handje te helpen hebben wij een motie ingediend, waarbij het college verzocht wordt "alle in de raad aanwezige fracties in de gelegenheid te stellen op consrtuctieve en gelijkwaardige wijze bij te dragen aan het besturen van Hilversum". Met onder andere de overweging dat een goede sfeer en samenwerking het vertrouwen in de politiek bevordert. Geen achterkamertjespolitiek. Of dat in de praktijk ook zo gaat werken? We zullen het zien. De motie is in ieder geval unaniem aangenomen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie M18-39 Rol oppositie en raad31,5 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload
Labels

« Terug