Het verhaal van de Hilversumse begroting 2019:

begroting 2019 Hilversum lasten.pngdonderdag 15 november 2018 14:36

De huidige coalitie heeft grote ambities: de profilering van Hilversum als mediastad. De stichting Citymarketing heeft daar haar slogan op gebaseerd: Hilversum als dè verhalenfabriek van Nederland.

Hilversum als stad van verhalen. Het liefst mooie verhalen. Maar inwoners hebben ook recht op de minder mooie verhalen. Dat noemen we realisme.
Er staan veel goede dingen in deze begroting. Maar ook zaken waar wij ons net te veel zorgen over maken. We delen de ambitie om 25% mensen uit de bijstand aan werk helpen en het versimpelen van de minimaregelingen zodat mensen door de bomen het bos weer zien.

Ook de ChristenUnie wil net als het college 1000 woningen erbij, maar het proces gaat ons veel te langzaam. Mediabedrijven worden aan alle kanten gefaciliteerd om het hen zo gemakkelijk mogelijk te maken zich in Hilversum te vestigen. Prima, maar hoe stroperig gaat het als het om woningbouw gaat. Daarom willen we een concreet plan waarbij vastgoedeigenaren en woningcorporaties veel beter worden betrokken.

Het nieuwe visiedocument over het mediapark is een voorbeeld van een droomverhaal. Wij hopen dat deze werkelijkheid wordt. Maar het is nog een concept. Het proefballonnetje over de weg over de hei had het college beter weg kunnen laten. Het geheel aan plannen zal zeker nog tot een realistisch verhaal moeten worden teruggebracht.

De voorspelde financiële resultaten voor de komende jaren zijn best zorgelijk. Schulden maken voor grote projecten als het stationsplein is normaal. Maar er moet evengoed gezocht worden naar algemene besparingen. En wij worden niet blij van statusgevoelige initiatieven als Citymarketing. De ChristenUnie is van mening dat daar te veel subsidiegeld naar toe gaat in verhouding tot meebetalende ondernemers. 

De strategie bij de ontwikkeling van het stationsplein moet gericht zijn op het betrekken van meer risicodragende partijen, naast NS en ProRail. Wij verwachten van het college een plan hoe zij dat gaat aanpakken.

De tekorten in de jeugdzorg en WMO zijn te hoog. Deels komt dat door te weinig geld van de landelijke overheid. Wij zijn van mening dat iedereen hulp moet kunnen krijgen die dat nodig heeft, maar dat ook kritisch gekeken wordt naar kostenbesparing. Wij zijn dan ook benieuwd naar de uitkomsten van het jeugdzorgonderzoek van de rekenkamer.

De Stichting Citymarketing wil graag mooie verhalen.
Er bestaan eeuwenoude verhalen over armoede, vrede en onrecht. Dat een stad tot bloei komt als inwoners genoeg te eten krijgen, een dak boven hun hoofd hebben, gehandicapten verzorgd worden en mensen voor elkaar zorgen. Zijn dat sprookjesverhalen? Fictie?
De ChristenUnie is van mening dat juist deze verhalen geschreven moeten worden in de verhalenfabriek van Hilversum.

Aafke Vreugdenhil

Labels

« Terug