ChristenUnie Hilversum tegen verbreding N201: er zijn betere oplossingen.

N201.pngdinsdag 08 januari 2019 21:29

De laatste tijd is er op Social Media veel discussie over een mogelijke verbreding van de N201 (Vreelandsweg) en een mogelijke weg over de Hoorneboegse Heide. ChristenUnie Hilversum is alvast heel duidelijk: wij zijn tegen een verbreding van de provinciale weg. En een weg over de Hoorneboegse Heide is wat ons betreft onbespreekbaar.

Op 8 januari zouden Gedeputeerde Staten van Utrecht een beslissing nemen over mogelijke varianten om de doorstroming op de N201 te verbeteren. Later zal de Provincie Noord Holland hierover besluiten.

Wij sluiten ons aan bij de onderbouwing van de PvdA (https://hilversum.pvda.nl/verkeer/geen-verbreding-n201-zet-in-op-ov-en-vermindering-woon-werk-verkeer/ ) en vragen het college van Hilversum om zich proactief hiervoor in te spannen. Ook CU Statenlid van Noord Holland Michel Klein is tegen de verbreding van de weg. Op Twitter meldt hij: “Verbetering van de N201 in de provincie Utrecht mag geen opstap zijn tot een weg door het groen”.

Het is inmiddels duidelijk dat het eenvoudig aanleggen van extra asfalt geen echte oplossing is voor het aanpakken van verkeersknelpunten. Hierdoor zal het autoverkeer over de N201 alleen maar toenemen en daarmee ook de uitstoot van CO2, fijnstof en geluid- en verkeersoverlast.


Bovendien verwachten wij dat knelpunten zich alleen maar zullen verplaatsen. Hoe beter de doorstroming op de N201, hoe meer automobilisten door hun navigatiesysteem vanaf de A2 via deze weg zullen worden gestuurd. Wij verwachten dat de Diependaalselaan en de centrumring van Hilversum hierdoor nog meer worden belast met autoverkeer.

Echte knelpunten in de doorstroming op de N201, zoals bij de afrit van de A2, moeten lokaal worden opgelost. Maar dit moet niet leiden tot een aantrekkende werking voor verkeer tussen A2 en A27. De echte oplossingen zullen vooral gezocht moeten worden in de verbetering van het OV en fietsverkeer. Te denken valt aan een snelle OV verbinding met Wijdemeren en snelfietspaden voor woon-werk verkeer.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat de N201 veiliger wordt. Er gebeuren nu regelmatig ongelukken, waarvan sommige ernstig. Zo willen we dat de mogelijkheid onderzocht wordt om de maximumsnelheid op de N201 tussen Hilversum en de A2 te verlagen naar 60 km/h. Bijkomend voordeel daarvan kan zijn dat de N201 minder aantrekkelijk wordt als sluiproute en als route voor (nachtelijk) vrachtverkeer.

Bas Nanninga, commissielid Duurzaamheid en Bereikbaarheid
Labels
Integratie

« Terug