De Zeven Straatjes: droom of nachtmerrie?

fietstunnel amsterdam.jpgwoensdag 13 februari 2019 15:42

Stationsgebied en Spoorzone: twee grote projecten, twee verschillende wethouders. De ChristenUnie adviseert deze wethouders nog eens goed met elkaar om de tafel te gaan zitten met de vraag: op welke manier kunnen de huidige plannen beter op elkaar worden afgestemd. En in hoeverre is de nachtmerrie van een aantal inwoners over een soort Berlijnse Muur terecht?

Ondertunneling spoor
De ChristenUnie is altijd voorstander geweest van het onder de grond brengen van een deel van het spoor. We zijn daarbij echter afhankelijk van de landelijke overheid en tot nu toe is medewerking van die kant nihil gebleken. Als er morgen daarvoor een zak geld vanuit Den Haag  komt, zou Arno Scheepers waarschijnlijk onmiddellijk de maquette van De Zeven Straatjes uit het raam gooien.
 
Alternatieven? 
Zijn er alternatieven? Deze vraag houdt de gemoederen van een aantal inwoners de laatste weken opnieuw behoorlijk bezig, vanwege het verhaal van Michel Huisman. Een kunstenaar, voor het eerst uitgenodigd op een bijeenkomst van de VVD. Een aantal inwoners denkt al jarenlang mee met de plannen voor het stationsgebied, anderen doen dat pas sinds kort.
Binnen het kader van financiële haalbaarheid had de ChristenUnie gekozen voor “De Zeven Straatjes”. We zijn blij dat unaniem het plan voor een tweede Beatrixtunnel bij de Schapenkamp is afgewezen. Een dergelijke tunnel kost veel geld. Er is minder ruimte voor woningen en een tunnel bevordert eigenlijk alleen maar het autoverkeer. We willen juist dat steden toegankelijker worden voor fietsers en voetgangers en juist daardoor veel levendiger zijn. Met een zeer goede OV verbinding en intercitystation zou het eigenlijk heel vreemd zijn in te zetten op een extra verkeersader midden door de stad. Bovendien zou een tweede Beatrixtunnel niet bijdragen aan de sociale veiligheid van het stationsgebied.
 
Het huidige centrum moet levendig blijven en geen last hebben van nieuwe concurrentie binnen de stad door het toevoegen van een winkelcentrum nabij het stationsgebouw. Het plan “De Zeven Straatjes" zet sterk in op wonen in en rond het station. De ChristenUnie kan zich daar prima in vinden. 
 
Het Huismaneffect
Toch heeft het initiatief van de VVD ook wel iets goeds teweeg gebracht: de vraag of het stationsgebied en de Spoorzone niet te geïsoleerd van elkaar worden ontwikkeld. Zijn de zorgen over de verbinding tussen Oost en West terecht?
De ChristenUnie heeft al vaker aandacht gevraagd voor knelpunten in Oost. Om de verkeersonveilige situatie op het Oosterspoorplein op te lossen hebben wij in november 2017 een voorstel ingediend.
Het zou goed zijn als het college nog eens goed kijkt naar de mogelijkheden voor een betere verbinding tussen Oost en West, en de samenhang van de plannen voor het stationsgebied en de Spoorzone. Deels door aanpassingen, deels door een goede communicatie. Het eerste conceptplan voor de Spoorzone is 70 pagina’s en de problematiek is complex.

De beleving van het Oosterspoorplein moet sterk verbeterd worden. Wat ons betreft wordt het de groene long van Oost. Met een glooiende verbinding tussen het Oosterspoorplein en de entree van het station denken we een toegevoegde waarde te kunnen realiseren. De huidige fietserstunnel vinden we erg steil en diep. Deze kan wat ons betreft minder diep en veel breder en lichter worden. Er ontstaat dan een open, veilige, vriendelijke en uitnodigende verbinding.
 
Het huidige stationsgebouw kan kleiner, of in het midden een brede passage. Het zou mooi zijn als je straks boven de tunnel vrij uitzicht hebt richting het nieuwe groene Oosterspoorplein of richting het centrum. Het is ook goed nog eens te kijken naar de bouwhoogtes, bekeken vanaf het perspectief van de Noorderweg.

Kortom
De ChristenUnie onderschrijft grotendeels de ingeslagen weg van het college, maar adviseert de twee VVD wethouders samen nog eens goed alle adviezen van diverse inwoners te bespreken.
Zodat Arno Scheepers en Jeroen Pater later samen in het bejaardentehuis tegen elkaar kunnen zeggen: “…we hebben in die tijd veel bereikt…., en ken je nog dat liedje van die muur, en die vogels….?”

Tjerk Pelsma
ChristenUnie
Labels

« Terug