Bas Nanninga, nr 4 voor de lijst van Waterschap Amstel Gooi en Vechtstreek

Bas 2019.pngdonderdag 14 maart 2019 16:00

Op 20 maart aanstaande kunt u, naast de verkiezingen voor de Provinciale Staten, ook stemmen voor het waterschapsbestuur. Wij hopen dat u dan ook op de ChristenUnie stemt! Want ook in het bestuur van Waterschap Amstel Gooi en Vecht hopen wij een verschil te maken met een christelijk geluid.

Helaas weten veel mensen nog maar weinig van de waterschappen. Ik krijg dus vaak de vraag:"waarom zou ik een stem uitbrengen voor het waterschap?" Ik geef dan als antwoord: "alleen al omdat je er elk jaar belasting aan betaalt!” Als inwoner van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ben je al snel ca. 300 euro per huishouden kwijt aan watersysteem- en zuiveringsheffing. Het waterschap gebruikt dit geld voor:
                - bescherming tegen wateroverlast bij langdurige regenval en hoogwater
                - voldoende water bij langdurige droogte
                - schoon water, onder andere door de zuivering van afvalwater, zoals bijvoorbeeld op de
                  afvalwaterzuiveringsinstallatie bij Anna’s Hoeve.

Waarom ik op de lijst sta:
Als senior beleidsadviseur bij een waterschap in Zuid-Holland heb ik veel kennis en ervaring met het waterbeheer in West Nederland en de toekomstige opgaven waar een waterschap voor staat. Een veranderend klimaat, bodemdaling en bestaande knelpunten in het watersysteem vragen van het waterschap een toekomstgericht bestuur. Als liefhebber van God en zijn schepping en als vader van drie dochters wil ik deze wereld graag mooier achterlaten dan we die hebben gekregen. Dat probeer ik onder andere door mijn werk in de lokale politiek. Op dit moment is dat als commissielid namens de ChristenUnie in Hilversum voor de onderwerpen Duurzaamheid en Bereikbaarheid. Maar mogelijk kan ik op lange termijn een bijdrage leveren in het bestuur van Amstel Gooi en Vecht.
 
Hoezo christelijk?
Nog een vraag die ik regelmatig krijg: “Bestaat er dan zoiets als christelijk waterbeheer?” Jazeker, dat uit zich bijvoorbeeld door een sociaal kwijtscheldingsbeleid voor mensen die het financieel zwaar hebben. Daarnaast is goede zorg voor Gods Schepping een belangrijk uitgangspunt. Bijvoorbeeld door te zorgen voor schoon en ecologisch gezond water. Daarnaast vinden we het belangrijk dat het waterschap niet alleen rekening houdt met de gevolgen van klimaatverandering (meer regen en langere droogteperioden), maar ook actief bijdraagt aan vermindering van de CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld door de overstap te maken naar 100% duurzame energie, door circulair in te kopen en door grondstoffen terug te winnen uit afvalwater.
 
Dus geef jouw geloof een stem: stem ChristenUnie voor Waterschap Amstel Gooi en Vecht!
 
Bas Nanninga, kandidaat nr 4 Waterschap AGV
Labels

« Terug