Gratis infiltratiekrat voor Hilversummers

infiltratiekrat.jpgmaandag 25 maart 2019 22:09

ChristenUnie Hilversum is blij met de voortvarende aanpak van de gemeente om duurzamer om te gaan met hemelwater. In juli 2018 werd een motie van de ChristenUnie, voor het duurzamer omgaan met hemelwater, unaniem in de Raad aangenomen. In een brief hebben burgemeester en wethouders beschreven hoe zij met de uitvoering aan de slag zijn gegaan.

Gratis infiltatiekratten

Zo gaat de gemeente in 2019 actief voorlichting geven aan particulieren over hoe op eigen terrein hemelwater kan worden geïnfiltreerd in de bodem. De gemeente verstrekt hiervoor gratis infiltratiekratten. Die zijn aan te vragen via telefoonnummer 14035. Informatie hierover zal binnenkort te vinden zijn op de website van Hilversum. Ook de gemeente geeft het goede voorbeeld door de aanleg van nieuwe infiltratievoorzieningen, onder andere bij de Schuttersweg, Berlagevijver en het nieuwe stationsgebied.

Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
Verdere maatregelen worden onderzocht in voorbereiding op het nieuwe Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) dat binnenkort zal worden opgesteld. Daarbij wordt ook onderzocht of een aparte heffing voor rioolwater en hemelwater ertoe leidt dat meer mensen hemelwater gaan afkoppelen en infiltreren in de bodem.

Klimaatverandering
Met de droge zomer van 2018 nog vers in het geheugen wil ChristenUnie dat de gemeente zich blijft inzetten op maatregelen waarmee we ons voorbereiden op een veranderend klimaat (klimaatadaptatie). Uit de Bijbel kennen we tal van voorbeelden waarin de bijzondere waarde van water blijkt voor alles wat leeft. Iets waar we best wat vaker bij stil mogen staan. We zullen de ontwikkelingen van de gemeente op het gebied van water en klimaatadaptatie dus op de voet blijven volgen.

Bas Nanninga
Commissielid Duurzaamheid en Bereikbaarheid

Labels

« Terug