Tel je alleen mee als je “economisch zelfredzaam” bent?

arm rijk.pngdonderdag 27 juni 2019 23:46

Meer mensen uit de bijstand, een arbeidsmarktbewerkingsplan, een beleidsplan schuldhulpverlening, en vernieuwd minimabeleid.
Op de valreep voor de zomervakantie een kadernota en vier belangrijke nota’s op het gebied van het sociaal domein. Voor een financieel gezond Hilversum en beleid voor het welzijn van kwetsbare inwoners van Hilversum.

In de krant een advertentie van een duur automerk naast een artikel over schrijnende armoede onder zzp’ers. Volgens het CBS stijgt het aantal miljonairs snel. Het lijkt of de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. Hilversum heeft veel hoogopgeleide mensen, maar ook 13 % laaggeletterden.
In zo’n Hilversum zijn wij als gemeenteraad verantwoordelijk dat de koek eerlijk verdeeld wordt.

Maar op grond waarvan maak je keuzes? 
Een kadernota moet kaders geven. In de eerste plaats heb je een visie nodig. In de kadernota voor 2020 van dit college vinden wij deze onvoldoende verwoord. Een visie is naar onze mening ook de basis voor het financiële kader.
De ChristenUnie gaat voor evenwicht. Iedereen is verantwoordelijk om z’n eigen brood te verdienen. Maar ook ruimhartige ondersteuning voor kwetsbare mensen die dat op eigen kracht niet, nog niet, of nooit zullen kunnen. Een van de meest essentiële taken van een overheid is zorgen voor een vangnet. Voor die mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Dat heeft naar onze mening altijd voorrang. De ChristenUnie wil ook graag meer transparantie over waarom dingen wel of niet lukken. De meest schrijnende voorbeelden zijn de wachtlijsten bij het Sociaal Plein en de stroperigheid bij het realiseren van woningen.

Wij dagen het college uit bij de begroting 2020 een duidelijke visie neer te zetten, en een consistent en transparant beleid op alle fronten.

Er zijn nieuwe plannen gemaakt om meer mensen aan het werk te helpen. Een betere samenwerking tussen gemeente en werkgevers. Er komt geld voor scholing van mensen in de bijstand. Vaak is immers het probleem: geen opleiding, geen werk. Maar ook geen geld voor een opleiding. De ambitie is om 25% meer mensen uit de bijstand te helpen.
Het minimabeleid wordt overzichtelijker en creatiever. Geen starre regels, maar kijken naar wat iemand nodig heeft.

Ook de schuldhulpverlening kan een stuk beter. Meer aandacht voor preventie, meer budgetcursussen. Eerder signaleren van problemen door bijvoorbeeld woningcorporaties bij huurachterstanden. Meer infopunten voor financiële vragen.
Bij al die nota’s heeft de ChristenUnie gepleit voor voldoende aandacht voor mensen die het niet redden om hun eigen brood te verdienen. Niet alleen begeleiding naar economische zelfredzaamheid, maar ook het realiseren van sociale zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld maatschappelijke participatie door vrijwilligerswerk. De meeste mensen willen graag een zinvol leven, waarin ze van betekenis zijn. Dat lukt niet iedereen op eigen kracht. Bijvoorbeeld het langdurig hebben van schulden kan het probleemoplossend vermogen en het initiatief van mensen verminderen. Juist deze inwoners hebben meer ondersteuning nodig. De vraag is of we daar geld voor over hebben.

Wij hebben een amendement ingediend om de visie van het beleidsplan schuldhulpverlening op dat punt aan te passen. Dit amendement (zie bijlage) is unaniem aangenomen. Wij zijn daar uiteraard heel blij mee, maar blijven de realisering uiteraard goed volgen. 


Namens de fractie wens ik u een fijne zomer!
Aafke Vreugdenhil

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
A19-38 Amendement visie schuldhulpverlening .docx612,2 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload
Labels

« Terug