De betekenis van persoonlijke netwerken en sociale gemeenschappen zit nog te weinig tussen de oren.

bij art jeugdnetwerk okt 2019 klein.pngmaandag 14 oktober 2019 13:53

In Hilversum worden flinke stappen gezet richting wijkgericht werken. Meer aandacht voor elkaar in de buurt. Buurtcoördinatoren, opbouwwerkers, jeugdwerkers, wijkagenten, al deze professionals worden geacht daar een bijdrage aan te leveren. Meer samenwerking, zodat kwetsbare inwoners en zorgmijders worden opgemerkt en de juiste hulp kunnen krijgen. Daar worden verschillende beleidsplannen voor geschreven. De ChristenUnie is daar blij mee. Echter...

Onze indruk is dat de betekenis van wijkoverstijgende persoonlijke netwerken en sociale gemeenschappen nog steeds wordt onderschat in Hilversum. 
In 2014 is een motie van de ChristenUnie om zowel wijk-als netwerkgericht werken te benoemen in beleidsnota's unaniem aangenomen. Echter na verloop van tijd wordt weer alleen de term wijkgericht of buurtgericht gebruikt.

De gedachte dat sociale netwerken voor veel mensen niet binnen een wijk gesitueerd zijn, is schijnbaar niet vanzelfsprekend
Een betere samenwerking tussen professionals wordt gelukkig als steeds belangrijker gezien. Dat is ook één van de pijlers onder de nieuwe WMO en de jeugdwet. Het versterken van het netwerk van hulpvragers is zelfs een belangrijke methodiek die hulpverleners leren tijdens hun opleiding. Het begrip "Integraal samenwerken tussen ketenpartners" staat wel degelijk in verschillende nota's. Zo ook in de nieuwe "Visie en Agenda Jeugdhulp 2019-2021", die woensdag 16 oktober in de gemeenteraad wordt behandeld. Maar bij de uitgangspunten staat helaas alleen: "wij werken wijkgericht".

De argumenten van de CU motie in 2014 gelden nog steeds
Hier komen ze nog een keer:

  • Het is belangrijk ruimte te geven aan sociale gemeenschappen en verschillen tussen inwoners.
  • Relaties, gezinnen, families, sociale en relegieuze gemeenschappen geven de samenleving structureel haar kracht.
  • Een sociaal netwerk dwars door wijken heen is soms van meer betekenis dan de directe buurt.
  • Veel problemen kunnen effectief en structureel opgelost worden als professionals zowel oog hebben voor het netwerk in de buurt als een ander sociaal netwerk.
  • Een vroegtijdige en samenhangende aanpak biedt ruimte aan het probleemoplossend vermogen van inwoners binnen hun eigen sociale verbanden.

In de raadsvergadering van woensdag 16 oktober dienen wij daarom een amendement in, waarmee "wij werken wijkgericht", wordt gewijzigd in: "wij werken wijk- en netwerkgericht". En doen een beroep op het college om in toekomstige beleidsstukken, wanneer dat van toepassing is, dat niet opnieuw te vergeten. Het denken in zowel wijk-als netwerkgericht werken moet zowel in evenwicht als vanzelfsprekend zijn. Dat is niet alleen een politieke mening, maar ook in de geest van de WMO en de Jeugdwet. Bovendien een essentieel kenmerk van professionele hulpverlening. Het welzijn van de Hilversumse jeugdige samenleving is gebaat met wijkoverstijgend zicht op jeugdigen. Signalering en hulpaanbod vanuit een breed netwerkdenken. Dat willen we in Hilversum tussen de oren krijgen.

Aafke Vreugdenhil

Labels

« Terug