Letten op de "kleintjes".

Begroting 2021.jpg05-11-2020 21:28 05-11-2020 21:28

Wil je weten wat er speelt in Hilversum? Luister dan naar de begrotingsbehandeling 2021.
Een begroting klinkt verschrikkelijk saai voor mensen die niks met cijfers hebben.
Niets is minder waar. We hebben zo'n kleine 270 miljoen te verdelen. En uiteraard gaat het in de discussie ook over allerlei financiële normen waar een gemeente aan moet voldoen. Heel ingewikkeld voor een leek op dat gebied. Maar alles waar politici en inwoners zich momenteel druk om maken kwam voorbij in de begrotingsbehandeling.

Eens worden over keuzes.
Gisteravond hebben we 6 uur lang gesproken over wat de verschillende partijen belangrijk vinden voor de inwoners van Hilversum en waarom.
In een begroting maak je keuzes. Keuzes kosten geld, en dat kun je maar één keer uitgeven. Tegenwoordig hebben we door twee afsplitsingen in deze coalitieperiode ook nog eens 11 fracties. Dat staat garant voor levendige discussies tijdens zo'n begrotingsbehandeling.
Het college maakt de begroting, gebaseerd op een wel of niet doortimmerde visie, maar vaak ook gedreven door de noodzaak een sluitende begroting te leveren. Dit jaar is dat niet gelukt: een tekort van ruim 4 miljoen. Voornamelijk door de grote tekorten in de WMO en de Jeugdzorg. Iets waar alle gemeenten mee worstelen. 

Corona
Vanwege Corona zijn er nog meer financiële onzekerheden. De Coronacrisis laat onze kwetsbaarheid en afhankelijkheid zien. De wereld is niet maakbaar. Angst voor gezondheid, financiële onzekerheid voor veel inwoners, en toename van eenzaamheid.
Het aantal kwetsbare mensen stijgt aanzienlijk. En onze samenleving zou wel eens fundamenteel kunnen veranderen.
De pijn is niet gelijk verdeeld. Ook niet met alle financiële regelingen. En die moeten uiteindelijk wel betaald worden. 
Door wie. Gaat het lukken de schade eerlijk te verdelen. In Hilversum kunnen we dat niet oplossen. Misschien enigszins door ons stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Toch zullen we vanwege Corona nog meer op de financiële kleintjes moeten letten. Maar onze fractie vindt dat we moeten voorkomen dat de kwetsbare "kleintjes" in onze gemeente daar de dupe van worden. Dat lijkt ons de grootste uitdaging voor het komende jaar.

Onze speerpunten voor 2021

  • Als de huidige bouwplannen worden uitgewerkt, willen we die langs een soort Coronalat leggen. Want wat zijn de gevolgen van meer thuiswerken in de toekomst? Hebben we dan minder kantoorruimte nodig? Misschien woningen met een extra werkkamer? 
  • We willen geen discussie over de hei. Maar de wonignood wordt de komende jaren alleen maar groter. Dat betekent dat we er niet aan ontkomen om hoger te gaan bouwen.
  • Duidelijke spelregels voor participatie en een goede communicatie daarover, om teleurstellingen te voorkomen. Inbreng van inwoners over nieuwe plannen is essentieel en waardevol, bedoeld als beeldvorming voor de uiteindelijke besluiten in de raad. Maar participatie is geen schaduwdemocratie.
  • Geen kortetermijndenken in het Sociaal Domein. Kwaliteit kost geld, maar geen kwaliteit kost kapitalen. Wel veel meer mensen helpen bij het ontwikkelen van betekenisvolle relaties. Een stevig netwerk heeft minder professionele hulp nodig.
  • En uiteraard blijvende aandacht voor onze andere speerpunten, zoals: versnellen van woningbouw, verkeersveiligheid met de fiets als prioriteit, hergebruik van materialen, schone lucht, en afkoppelen van regenpijpen.

Uitnodiging
Wilt u met ons in gesprek? 
Heb u informatie of advies over bepaalde onderwerpen, zodat wij beter in staat zijn een oordeel te vormen?
Wij zouden het dan zeer op prijs stellen als u contact met ons opneemt.

Aafke VreugdenhilLabels

« Terug