Gevolgen van corona: perspectief op lijden.

tekening corona 3.jfifdinsdag 22 december 2020 19:49

Op deze tekening ziet u links (de nare dingen) allemaal corona virussen en een (af en toe) vervelend broertje. Aan de rechterkant (met fijne dingen): papa en mama. Het perspectief van mijn vierjarige kleindochter tijdens de eerste lockdown.
Deze week las ik een bericht dat op Lesbos baby's tetanus injecties krijgen omdat ze door ratten zijn gebeten. Een jaar geleden schreef ik hier dat in sommige wijken in Hilversum een rattenplaag is. En onlangs kreeg ik opnieuw een brandbrief van een inwoner over dit onderwerp.
Een jaar geleden was in Wuhan de eerste coronabesmetting. Precies een jaar later het nieuws dat het coronavaccin voor Nederland is goedgekeurd.

Vergelijken
Kunnen we de gevolgen van corona met elkaar vergelijken? Wat zijn wereldproblemen en wat is klein bier?
Ieder mens is geneigd in eerste instantie vanuit zijn eigen perspectief te kijken. Dat is volstrekt logisch. Een rangorde in ervaren leed is niet zomaar te maken. Al je werk online uitvoeren zonder fysieke contacten is niet prettig. Maar als je salaris gewoon wordt doorbetaald is dat van een heel andere orde dan wanneer je bedrijf failiet gaat. En drie kinderen thuis die elkaar af en toe "de hersens inslaan" is niet te vergelijken met de situatie van ouders met een zwaar autistisch kind, die niet meer naar de dagbesteding kan.
Wat is erger: ratten op Lesbos of ratten in Hilversum? U mag het zeggen.
Niemand heeft gevraagd om corona. De overheid heeft een zware verantwoordelijkheid in deze tijd leiding te geven. Fouten kunnen zware gevolgen hebben en elke actie of uitspraak ligt onder een vergrootglas. En burgers vertalen hun machteloosheid soms in openlijk verzet tegen de maatregelen of een algemeen uiten van wantrouwen.

Hilversum
Als fractie zagen we ook het afgelopen jaar grote verschillen in hoe inwoners hun problemen kenbaar maken. Van een korte zakelijke, vriendelijke mail, tot een ongenuanceerde scheldtirade. Als wij als ChristenUnie rechtstreeks een brief krijgen bellen we de afzender voor een goed beeld van de problematiek. We proberen zoveel mogelijk eerst "de weg te wijzen". Als het gaat om structurele problemen of missstanden waar meerdere mensen bij betrokken zijn, gaan we het zelf uitzoeken, schriftelijke vragen stellen of ter sprake brengen in een commissie. Het is heel fijn wanneer inwoners ons melden wat er speelt. Ook bellen we zelf vaak inwoners voor informatie. 
Sommige inwoners hebben totaal geen vertrouwen in de gemeente. Dat is een belangrijk signaal. Als wij als visie hebben dat iedereen meetelt, moeten we dat onderzoeken. Ligt de oorzaak in de persoon zelf, in hoe mensen behandeld zijn, armoede of andere omstandigheden? 
Dit jaar is in Hilversum naast de landelijke financiële regelingen extra geld uitgetrokken voor zaken als minder lokale belastingen voor ondernemers, en meer bijzondere bijstand. Er is een speciale Covid reserve van 3 miljoen voor 2021. Voor ons als ChristenUnie zal een belangrijk criterium zijn dat de pijn zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld. Vooral kinderen mogen niet de dupe worden.  

Toekomst
Mijn kleindochter vond het wel leuk om weer "thuisschool" te hebben. En haar zusje zegt:"alweer?", als ze bij de tweede lockdown hoort: "je mag morgen thuisblijven".
Speculeren over hoe de wereld er uit ziet "na Corona" gebeurt al volop. We weten niet hoe vaak we nog "alweer?" zullen zeggen. Meerdere kinderen, tieners en jongvolwassenen zullen ongetwijfeld niet alleen de huidige periode als heel vervelend ervaren, maar ook in de toekomst nadelige gevolgen ondervinden. En ouderen? Het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie gaat voluit voor de zwaksten in onze samenleving. Als een maatschappij zo sterk is als de zwakste schakel, ligt er een hoop werk. Voor Hilversum is één van de grootste opgaven een goede en betaalbare organisatie van de jeugdzorg en versnelling van de woningbouw.

Bij het Kind van Kerst was niet alleen sprake van mee- lijden, maar zelfs lijden "in plaats van". Dat besef kan misschien helpen manieren te vinden om daadwerkelijk mee te lijden met mensen die extra zwaar door Corona zijn getroffen, door ziekte, dood, financiële problemen, eenzaamheid of oververmoeidheid.

De CU fractie wenst u gezegende kerstdagen en hoop op de nabije toekomst van 2021.

Commissieleden: Reinier Goedhart, Bas Nanninga en Gerdien Potters
Raadsleden: Tjerk Pelsma en Aafke Vreugdenhil

Labels

« Terug