Hilversum overtreedt op slinkse wijze de wet bij aanvragen voor huishoudelijke hulp

WMO schoonmaak.jpgzaterdag 03 april 2021 13:55

Laten we duidelijk zijn: ChristenUnie Hilversum heeft steeds uitgesproken fel tegenstander te zijn van het abonnementstarief voor huishoudelijke hulp. Wij vinden dat de WMO niet bedoeld is voor mensen met voldoende inkomen of vermogen. Deze inwoners kunnen prima zelf hulp of een scootmobiel betalen. Er moet een eerlijk systeem komen voor de eigen bijdrage.
Maar op slinkse wijze de wet overtreden? Daar doen we niet aan mee.

Elke inwoner betaalt volgens de huidige wet maximaal 19 euro per maand aan eigen bijdrage WMO voor huishoudelijke hulp. De meeste partijen in de Raad van Hilversum zijn daar zeer ongelukkig mee. Ook het landelijk verkiezingsprogramma van de ChristenUnie wil een eerlijker systeem van inkomensafhankelijke bijdrage.
Op dit moment wordt in Hilversum en binnen de regio nagedacht over bezuinigingen voor WMO en Jeugdzorg. De kosten rijzen de pan uit. Er moet echt iets gebeuren, zodat inwoners de hulp kunnen krijgen die ze echt nodig hebben.
Wij zijn vóór scherp en eerlijk oordelen.
Wij zijn voorstander van appèl doen op eigen kracht van inwoners.
Maar wij zijn pertinent tegen het onder druk zetten van inwoners vanwege hun inkomen of vermogen geen gebruik te maken van huishoudelijke hulp of andere voorzieningen.

Waarom niet? Omdat de wet dat simpelweg verbiedt. Of je het daar nu mee eens bent of niet. 
In een maatschappelijke discussie mogen we onze mening geven en middels landelijke democratische besluitvorming hopen wij op stopzetten. Het abonnementstarief zorgt voor onnodig hoge kosten.
Ook als gemeenteraad is het legitiem hier een mening over uit te spreken. Maar een WMO consulent mag dat niet. Die moet de wet uitvoeren. En op dit moment geldt voor elke Nederlander hetzelfde lage bedrag.

In het regionale (voorgenomen) actieprogramma bezuinigingen staat op pagina 20 over de huishoudelijke hulp de volgende passage:
“De financiële draagkracht mee te nemen in het totale dienstverleningsconcept van de gemeente. Vanuit alle lagen van de gemeente (politiek, bestuur, management en uitvoering) stevig(er) uitdragen dat inwoners die voldoende inkomen en vermogen hebben zelf moeten voorzien in huishoudelijk hulp. Hoewel gestuurd kan worden richting eigen financiering, kan inkomen/vermogen niet als uitsluitende grond gebruikt worden. Dit is wettelijk niet toegestaan.”

Enerzijds wordt erkend dat er een wet is, anderzijds biedt deze passage ruimte voor ongeoorloofde druk en manipulatie. Dat vinden wij onjuist en zelfs on-ethisch.

Wij hebben een amendement ingediend om genoemde passage te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

“De gemeente zal bij aanvragen met betrekking tot huishoudelijke hulp uitsluitend beschikken conform bestaande wet- en regelgeving. Dat betekent o.a. dat de gemeente bij beschikkingen met betrekking tot huishoudelijke hulp, inkomen en vermogen niet als uitsluitende grond mag aanvoeren. Dit is wettelijk verboden en daarom mag ook geen druk worden uitgeoefend op inwoners met voldoende inkomen en vermogen om zelf  huishoudelijke hulp te financieren.”

Dit amendement is tot onze grote teleurstelling verworpen met 19 stemmen tegen en 15 voor van D66, CDA, SP, Leefbaar Hilversum en Democraten Hilversum.
Als ChristenUnie fractie mogen wij een beroep op u doen geen huishoudelijke hulp via de gemeente aan te vragen wanneer u voldoende inkomen hebt. Maar een WMO consulent mag dat niet, ook niet op slinkse wijze. Wij gaan voor een betrouwbare overheid!

Aafke Vreugdenhil

Labels

« Terug