ChristenUnie Hilversum bezorgd over spoorwegen

spoorbomendinsdag 09 mei 2017 08:59

Hilversum en Gooise Meren krijgen van het Ministerie van I&M € 7,5 miljoen voor aanpak van het spoor in Gooise Meren en Hilversum, zo werd in april bekend. Een mooie start, maar nog veel te weinig, stellen wij.

Als sinds 2013 wordt in Hilversum en Bussum gezocht naar oplossingen om de Gooise treinverbindingen te optimaliseren en de overwegen goed te regelen. In oktober en november 2013 is door onze fracties in de gemeenteraden van Hilversum en Bussum een motie over dit onderwerp ingediend. Strekking van deze motie was dat de gemeenten in ’t Gooi gezamenlijk moeten optrekken richting rijk, provincie en Prorail om een werkende oplossing te vinden voor de vertraging en onveiligheid die veroorzaakt worden door spoorbomen die te vaak en te lang dicht zijn.

 

Deze motie is overgenomen door de toenmalige wethouder Boog van Verkeer. Ook de motie van Hart voor Hilversum in 2016 voor een regionale lobby voor verdiept spoor hebben wij van harte ondersteund.

De motie en meer achtergrondinformatie hierbij is te vinden via onderstaande link:

https://hilversum.christenunie.nl/k/n6080/news/view/576053/65655/christenunie-trekt-aan-de-noodrem-over-spoorbomen-in-t-gooi.html

 

We zijn blij dat er nu geld beschikbaar komt, maar het bedrag van € 7,5 miljoen is slechts een druppel op de gloeiende plaat.

Wij willen van het college graag weten waar ze dit geld voor gaan gebruiken en wat de ambitie van Hilversum en Gooise Meren is voor de lange termijn. Daarbij gaat het om een goede inpassing van het spoor in onze dorpen, het voorkomen van vertraging en verminderen van de barrière werking (zoals bij het eventueel afsluiten van de kleine spoorbomen). Ook willen we weten of het geld besteed kan worden aan de, door een groot deel van de raad gewenste, fietstunnel bij de Van Linschotenlaan (onder het spoor door bij het ziekenhuis).

 

Wij zijn ook bezorgd over de ontwikkeling van de dienstregeling in het Gooi op korte én lange termijn. De dienstregeling op de Gooilijn sinds december 2016 fors is verslechterd. Dit betreft vooral de Sprinters. Reistijden naar Utrecht en Amsterdam zijn toegenomen (tot 8 minuten extra) en ’s-Avonds na 20:00 uur rijdt nog maar de helft van het aantal treinen. Wij willen graag dat de regio daarover aan de bel trekt.

 

Daarom heeft de ChristenUnie schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders gesteld. De vragen zijn te lezen in bijgevoegd document.

NB 1 juni 2017: Het College heeft de beantwoording verzonden. Die is te lezen in de Bijlage. Wij overwegn om het onderwerp op de agenda van de commissie Verkeer en Beheer te plaatsen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Vragen en Antwoorden Art. 41 CU Spoor Gooi569.8 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug