Zijn slimme verkeersregelinstallaties (i-VRI’s) Smart genoeg voor de Johannes Geradtsweg?

Foto Wegwijzer.jfifdonderdag 30 september 2021 18:03

Het college wil een proef doen met slimme verkeersregelinstallaties (i-VRI’s) op de Johannes Geradtsweg. Slimme verkeerslichten 🚦 beheersen de wachttijden en zorgen voor een betere doorstroming van auto’s. De verkeerslichten worden op elkaar afgestemd waardoor ze langer op groen staan. Deze verkeerslichten zijn ook nog eens zelflerend. Wat wil je nog meer zou je zeggen.

In de commissie van 29 september  hebben we uitgebreid gesproken over de pilot voor deze verkeerslichten op de Johannes Geradtsweg. We realiseren ons dat het daar ontzettend druk is. En niemand vindt het leuk in de file te staan. Toch hebben we het college negatief geadviseerd. We zijn van mening dat door deze verkeerslichten er te veel wordt gestuurd op betere doorstroming van auto's, zonder dat tegelijkertijd andere problemen worden aangepakt. Door deze slimme verkeerslichten denken we dat het straks nog lastiger wordt voor fietsers en wandelaars om over te steken. Het is immers een verkeerslicht met een zelflerende programmering welke maximaal stuurt op doorstroming van auto’s. De ChristenUnie ziet liever slimme verkeerslichten voor fietsers. Men zal dan eerder de fiets pakken, zelfs als het regent, omdat je dan eerder bij je bestemming bent.

 We zijn niet tegen slimme verkeerslichten zelf, maar hebben veel moeite met de sturing op doorstroming van de auto ten koste van de fietser en voetganger. Daarnaast zouden we graag zien dat de aanvoer van auto’s van buiten Hilversum (bijvoorbeeld al aan het begin van de Larenseweg bij La Place) tijdens de spits wordt afgestemd op de capaciteit van het huidige wegennet van Hilversum. Daar is vast wel een slim verkeerslicht voor te maken.
Door capaciteits- en geldproblemen bij ProRail worden de aanpassingen bij de Kleine Spoorbomen uitgesteld naar 2024. Gebruik die tijd dan om meer samenhangende oplossingen te bedenken die ook goed zijn voor de fietser en de voetganger. Dan zijn we pas echt een Smart City. 

Tjerk Pelsma,
Raadslid ChristenUnie.

 

Labels

« Terug