Een eigen huis, een plek onder de zon….

Tjerk dec 2021.JPGdonderdag 23 december 2021 19:01

Zo tegen kerst ontstaat bij de meeste mensen een moment van terugblikken, bezinning en
vooruitkijken. Zo ook bij mij, vooral omdat wij volgend jaar willen gaan verhuizen.

Ik heb mij deze raadsperiode vooral ingezet voor duurzaamheid en bouwen. Met wisselend succes hebben we dingen bereikt. Qua duurzaamheid mag Hilversum wat ons betreft vooruitstrevender zijn.
We maken ons zorgen om het milieu. Maar ook om de betaalbaarheid van energie voor een grote
groep inwoners. De gasprijs neemt enorm toe en dat raakt ons allemaal. Moeten we ons straks meer zorgen maken over de energiekosten dan onze huur en hypotheek? Wat mij betreft niet! De hoge energiekosten komen extra hard binnen als je het financieel al zwaar hebt. Bijvoorbeeld als je ZZP-er bent en vanwege Corona minder inkomsten hebt. Ik baal ontzettend dat het proces zo langzaam gaat.
Als ChristenUnie hadden we graag gewild dat de gemeente een veel actievere rol had gespeeld in het isoleren van gebouwen en het stimuleren van zonnepanelen op daken. Daarbij denk ik vooral aan zonnepanelen op daken van huur- en koopwoningen, ongeacht of het een monument is.

Bezinnen betekent ook vooruit kijken. Waar we als fractie ontzettend trots op zijn is dat we een doorbraak hebben geforceerd om woningen toe te voegen in postcodegebied 1221. Die doorbraak is gekomen vanwege een door mij ingediende motie. Hierin riepen we de gemeente op om te onderzoeken wat er moet gebeuren om woningbouw wél haalbaar te maken. Vanzelfsprekend moet dat in nauw overleg gebeuren met de gemeente, omwonenden en andere betrokkenen. Goed en op tijd informeren van de inwoners is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen praten. Maar laten we vooral zoeken naar kansen, naar mogelijkheden. Waar wij absoluut niet aan willen tornen is de norm van een derde deel sociale huurwoningen in Hilversum. Op het totaal aantal woningen wat wordt toegevoegd in 1221 lijkt dat zeker te lukken.
De ontwikkelingen in postcodegebied 1221 kunnen zorgen voor veel woningen. Daar is veel vraag naar, de wachtlijsten zijn lang. Deze plannen moeten ook toekomstbestendig zijn. Dat betekent goed geïsoleerde woningen die voorzien zijn van duurzame energie. Het liefst woningen met nul op de meter.
Ook moet de bouw goed aansluiten op de omgeving, zodat het een verrijking is voor de buurt. Met voldoende stadsnatuur en speelgelegenheid. We hopen uiteindelijk dat het veel nieuwe huizen oplevert. Voor u, uw familie, iemand die u goed kent of voor een nieuwkomer die hier een thuis wil. Wat ons betreft bouwen we voor een groot deel woningen voor Hilversummers. Niet voor investeringsmaatschappijen, internationale uitzendbureaus of Airbnb. Hiervoor zijn al afspraken gemaakt met woningbouwverenigingen. Ook landelijk is er wetgeving in de maak die het mogelijk maakt meer woningen te bestemmen voor de eigen inwoners.
Wat mij betreft een stip op de horizon waar we ons de komende periode hard voor gaan maken!

Bezinnen en vooruitblikken. Hoe ziet Hilversum er volgend jaar uit?
Mijn diepe wens is een betaalbaar huis voor iedereen, met duurzame energie, het liefst van de zon.
Boven uw hoofd en in uw hart.
Ik wens u een mooie kerst! Een tijd om te herstellen, om lief te hebben, een tijd voor vrede.

Tjerk Pelsma
(verschenen als column in de Gooi en Eemlander 23 december 2021)

Labels

« Terug