Verkiezingsprogramma 2022-2026 gepubliceerd!

screenshot VP  hoop dat ie past.jpgzaterdag 15 januari 2022 12:27

Vandaag is ons Verkiezingsprogramma voor 2022-2026 gepresenteerd in de Algemene Ledenvergadering en daarna goedgekeurd door de leden.

Een feestelijk moment!

Wij willen ons inzetten voor de bloei van Hilversum. Hoe? Dat kunt u lezen in ons verkiezingsprogramma. Hiermee gaan we hoopvol de verkiezingen tegemoet. Met Bas Nanninga als lijsttrekker. Bas heeft zich de afgelopen vier jaar al zeer verdienstelijk gemaakt als commissielid Duurzaamheid en Bereikbaarheid. Bas is werkzaam als beleidsadviseur Duurzaamheid bij Waterschap Delfland en brengt daardoor veel deskundigheid mee. Onze kandidatenlijst is een mooie mix geworden van mannen en vrouwen, en deskundigheid op verschillende beleidsterrreinen. 

 

Labels

« Terug