Maidenspeech Bas Nanninga

5b9631c0-ffd4-4840-bb25-85ad3cf5eff3.jpg18-05-2022 15:02 18-05-2022 15:02

Op woensdag 11 mei was de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad. Bas Nanninga hield hierin zijn maidenspeech over de formatie van het nieuwe college en de nieuwe bestuurscultuur. Hij pleitte voor meer zichtbaarheid, betrouwbaarheid en daadkracht van de gemeenteraad, die hard nodig zijn om het vertrouwen van de kiezer terug te winnen. Hieronder de volledige tekst van zijn maidenspeech.

Voorzitter, dit wordt dan mijn eerste officiële bijdrage in de gemeenteraad. En ik had natuurlijk graag samen met Aafke Vreugdenhil in de raadszaal gezeten, maar dan net iets anders dan op deze manier. Uiteraard heb ik het volste vertrouwen in de capaciteiten van Aafke als formateur, maar ik had haar liever als raadslid voor de ChristenUnie naast mij gehad. Maar helaas is dat deze verkiezingen niet gelukt. 

Duiding 

Dat brengt mij bij het eerste gesprekonderwerp: de duiding van de verkiezingen. 

Duidelijk was in ieder geval dat Hart voor Hilversum wederom de grootste partij is geworden en daarmee de ook partij die logischerwijs aan zet is om coalitiepartners te zoeken om samen een college mee te vormen. 

D66 is echter bijna net zo groot geworden. En Democraten Hilversum zijn met hun drie zetels nieuw in de raad, wat mij betreft de grote winnaars van de verkiezingen. Maar beide partijen zaten al vrij snel niet meer aan tafel. En daarom mijn vraag aan HvH: Heeft u een formatie met deze partijen onderzocht en waarom bent u toch op een andere keuze uitgekomen?  

Tenslotte viel ons op dat de opkomst naar de stembus opnieuw lager is dan voorgaande verkiezingen. Er is sprake van een neergaande trend, waardoor we in Hilversum kans lopen dat we bij de volgende verkiezingen onder de 50% uitkomen, een minderheid. Dat willen we toch niet? Dat moet we te allen tijde proberen te voorkomen. 

Formatieproces 

En daarmee kom ik op het volgende punt, het formatieproces. In de brief van de formateur werd gesproken over een vaak gehoorde term: de nieuwe bestuurscultuur. ChristenUnie is het ermee eens dat die bestuurscultuur anders moet. In de voorgaande raadsperiode is daar al een begin mee gemaakt en daar moeten we mee verder gaan. Als het aan ons ligt zijn 3 dingen dan heel belangrijk: 

  1. Zichtbaarheid 
  2. Betrouwbaarheid 
  3. Daadkracht

1.     Zichtbaarheid 

Zichtbaar maken wat we doen en besluiten. Voor de inwoners is dat vaak niet duidelijk. Zo ook de aanloop naar de formatiegesprekken. Voor ons als Raad is het al onduidelijk hoe die zijn gelopen en wat de volgende stappen zijn, laat staan voor onze inwoners. Daarbij telt ook nog mee dat we als politieke partijen ook nog zelf voldoende zichtbaar willen zijn. Omdat we aan de kiezer willen laten zien waar we voor staan en wat we daaraan doen. Want wat we weer geleerd hebben uit afgelopen campagne, het is superbelangrijk om vooral ook tussen de verkiezingen als partij voldoende zichtbaar te zijn. Zo’n open debat als deze is erg belangrijk om een moment open over de formaties in gesprek te gaan. Tegelijk roept dat dan de vraag op waarom we hierover als Raad niet eerder over hebben gesproken? Dat kan ik aan Hart voor Hilversum vragen, maar dat kan ik net zo goed aan iedereen in de Raad vragen, inclusief mijzelf. Was het niet beter geweest als wij direct na de verkiezingen, allemaal, onze vinger hadden opgestoken en gezegd: “wij willen een nieuwe bestuurscultuur, laten we open en transparant met elkaar een duidingsdebat houden”. Dat was logischer en beter geweest dan nu achteraf, als het formatieproces al zo ver gevorderd is. Daarom sluiten wij graag aan bij de motie van D66 om dit vanaf nu voor de volgende keer goed te regelen. 

2.     Betrouwbaarheid 

Als we iets hebben gemerkt in de afgelopen jaren is het wel, dat  het vertrouwen van de Nederlander in de politiek sterk is gedaald. Dat zien we onder andere terug in de lage opkomst voor de verkiezingen. Wees daarom betrouwbaar. Dat geldt voor ons allemaal. En dat is niet alleen met je woorden, maar zorg ook dat je doet wat je zegt. Ik ben afgelopen jaar nog meer gaan fietsen dan ik al deed. Want als je als partij zegt dat je voor de fiets bent, omdat dat een duurzaam alternatief is voor de auto, dan moet je dat ook laten zien. De nieuw bestuurscultuur begint bij onszelf. Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Zolang we komende jaren op die manier dicht bij onszelf kunnen blijven, kunnen we het vertrouwen weer terugwinnen. 

En vertrouwen moeten we ook aan anderen gunnen. Bijvoorbeeld aan inwoners die van de steun van de gemeente afhankelijk. Laten we leren van de fouten bij de toeslagenaffaire. Dus mensen niet op voorhand verdenken, maar vooral handelen op basis van vertrouwen. 

3.     Daadkracht 

En het laatste, maar niet minst belangrijkste is daadkracht. Want wat zien onze inwoners van onze besluiten? Als coalitie na coalitie de overlast in het verkeer blijft bestaan, als er nog steeds rijen mensen staan voor de voedselbank en er lange wachtlijsten zijn voor sociale huurwoningen. Hoe kunnen we dan verwachten dat onze inwoners vertrouwen hebben in de politiek? 

We moeten ook als raad gezamenlijk meer daadkracht tonen. Hoe makkelijk is het om nu bij de coalitievorming al direct in de oude patronen terug te vallen van coalitie en oppositie? Maar gaat dat ons nou helpen? Volgens mij heeft constructief meewerken meer zin dan elkaar bestrijden in de politieke arena. Natuurlijk ben je daarmee soms minder zichtbaar voor de krant en het publiek, maar alleen samen kunnen we echt iets veranderen aan de grote opgaven van klimaatverandering, armoede, eenzaamheid en woningtekorten. 

Dus aan de formerende partijen en de formateur wil ik vragen: 

  • Hoe kunnen wij jullie helpen met een constructieve bijdrage aan een breed gedragen coalitieakkoord? 
  • Hoe kan onze bijdrage vervolgens ook zichtbaar zijn voor onze inwoners, zodat we kunnen laten zien wat we bereikt hebben? 
Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie 22-33 Hilversum verdient een beter proces.pdf119,1 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug