Positief kritisch over Coalitieakkoord 2022-2026 "Hilversum Koesteren"

Coalitieakkoord.png11-06-2022 20:09 11-06-2022 20:09

Op 8 juni 2022 werd in de gemeenteraad het nieuwe college voor de periode 2022-2026 geïnstalleerd. Daarnaast werd het coalitieakkoord besproken. Ons raadslid Bas Nanninga gaf een positieve, maar kritische reactie en ging in op de thema's: wonen, duurzaamheid en bereikbaarheid. Lees hieronder zijn volledige bijdrage.

Als eerste wil ik het nieuwe college feliciteren, met dit resultaat. Ook Aafke gefeliciteerd met het samenbrengen van deze partijen, want dat moet een hele opgave zijn geweest om deze partijen met vaak uiteenlopende uitgangspunten op één lijn te brengen. Ik ben blij dat je nu weer wat tijd over hebt voor de ChristenUnie, want we hebben je gemist.

Over de inhoud van het coalitieakkoord: we zijn gematigd positief met een kritische noot.

We zijn blij met de uitgebreide aandacht voor de bestuurscultuur:

  • Betrokkenheid vergroten
  • Doen wat je zegt
  • Uitvoeringskracht.

Op het laatste punt, uitvoeringskracht, zit echter onze zorg. Ik zal dit aan de hand van een paar voorbeelden toelichten: wonen, duurzaamheid en bereikbaar.

1. Wonen

Het probleem wordt goed benoemd. Er zijn grote wachtlijsten. Met name senioren wonen in te grote gezinswoningen en kunnen niet doorstromen naar levensloopbestendige woningen. Omdat de doorstroming stokt hebben ook jongeren moeite met het vinden een betaalbare woning. Noodgedwongen moeten ze bij pa en ma thuis blijven wonen.

En de jongeren komen er sowieso wat bekaaid vanaf, want nergens is meer iets te lezen over een jongerenraad of nieuwe plekken in de wijk om te chillen en een balletje te trappen. Persoonlijk vind ik dat heel jammer.

Maar goed, het inzetten op “reële groei” daar spreekt dan niet veel uitvoeringskracht uit. Het programma op Arenapark verkleinen en het gedachtengoed van Dudok koesteren ten koste van actuele eigentijdse problemen. Wat betekent dat voor de uitvoeringskracht van dit college? Gaan die 3000 woningen, als dat al voldoende is, er dan wel echt komen zo? Komt het Circusterrein nu eindelijk eens tot ontwikkeling? Worden er voldoende kansen gepakt en wordt er ook doorgepakt?

2. Duurzaamheid

Er is gelukkig geen discussie meer of we in moeten zetten op het voorkomen van klimaatverandering en inzetten op duurzame energie. We zijn blij met de inzet op energiebesparing en zon op daken. Maar de ambitie en uitvoeringskracht in de warmtetransitie, daar mag best een tandje bij. Dit college is net als de vorige, niet voor regie in een collectieve aanpak per wijk. Reden: omdat we nog niet precies weten waar het Rijk mee over de burg komt? Hierdoor gaan we achter de feiten aanlopen. Ondertussen moeten onze inwoners het zelf maar uitzoeken met hun individuele warmtepompen, met alle nadelen van dien. Ik vind dat geen uitvoeringskracht. Ik verwacht meer ambitie en regie in de warmtetransitie. Anders zitten we Hilversum dadelijk in de kou te koesteren.

3. Bereikbaarheid

Als de fietspartij van Hilversum zijn wij natuurlijk erg blij met meer aandacht voor het langzame verkeer. Zo wordt meegelift met het provinciale snelfietsnetwerk, komt er meer aandacht voor verkeersveiligheid en wordt het aantal 30 km wegen uitgebreid. Maar ik lees geen duidelijke koerswijziging. Ik had gehoopt dat college het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie eens grondig zou aanpassen met concrete maatregelen als een ambitieus fietsplan en betere en veiligere fiets- en wandelpaden. Die omslag in denken en daadkracht mis ik helaas.

Samenvattend:
We lezen goede intenties en mooie aanknopingspunten, maar missen ambitie en uitvoeringskracht. Maar het is ook niet ons coalitieakkoord. Daarom sluiten we graag aan bij het amendement van D66 om kennis van het coalitieakkoord en het niet vast te stellen.

Ga hier als college vooral daadkrachtig en ambitieus mee aan de slag. Wij werken graag constructief mee om de plannen beter te maken. Ik herinner u graag aan een motie van ChristenUnie, die vier jaar geleden unaniem door de raad is aangenomen, waarin is afgesproken dat alle aanwezige fracties in de gelegenheid worden gesteld om op constructieve en gelijkwaardige wijze bij te dragen aan het bestuur van Hilversum. Wat ons betreft geldt dat besluit nog steeds.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Coalitieakkoord 2022-2026 online versie.pdf7,5 MBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug