Wat zou Jezus doen?

ASIELZOEKERS14-09-2022 10:25 14-09-2022 10:25

Dat vraag ik me vaak af de laatste tijd. De beelden die ik zie van Ter Apel lijken dezelfde beelden van een half jaar geleden aan de grens bij Polen. En daarvoor in Lampedusa, Lesbos, Turkije, en ga zo maar door. We zien de beelden op TV, we zijn verbijsterd, verdrietig… toch? Maar nu is het niet meer aan de randen van Europa, maar in Nederland! Ook wij falen om hulpbehoevende mensen op een humane manier op te vangen en te verzorgen.

Wat zou Jezus doen? Zou hij onderscheid maken tussen Oekraïner, dakloze Hilversummer, eenzame oudere, asielzoeker, homo, transgender, vrouw met kinderen of een groep mannen alleen? Politiek, klimaat of economisch vluchteling?

Barmhartige Samaritaan
Hij heeft ons geleerd om gastvrij en barmhartig te zijn. Dat lees je op verschillende plekken in de bijbel. Het meest aansprekende vind ik de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10: 25-37). Een man die in die tijd in Israël geminacht werd, een Samaritaan, geeft het goede voorbeeld. Terwijl de vrome en gearriveerde mensen hem links laten liggen. Jezus maakt geen onderscheid.

Als ChristenUnie vinden we het daarom belangrijk dat wij ook zonder onderscheid gastvrij en barmhartig zijn. We willen alles in het werk stellen om te voorkomen dat mensen buiten moeten slapen. Zolang er mensen buiten slapen is elk leegstaand pand in Hilversum ons een doorn in het oog.

Vragenuurtje
Op 7 september hebben we in het vragenuurtje stilgestaan bij de vluchtelingenopvang. PvdA en Democraten Hilversum hadden vooraf vragen gesteld, die door het college in een brief zijn beantwoord. Uit de antwoorden van de burgemeester en wethouder Heller blijkt dat de gemeente zich voor 100% inzet voor goede opvang voor vluchtelingen, zowel Oekraïners als asielzoekers uit Ter Apel. Het doel van deze inspanningen is om de resultaatafspraken met de veiligheidsregio’s, de minister en het COA, over de minimale aantallen opvang dit jaar zo snel mogelijk te kunnen realiseren. ChristenUnie vindt dat we waar mogelijk ook moeten proberen de extra afgesproken opvangplekken (inspanningsafspraken) te realiseren. We willen nog wel weten of echt alle mogelijke opvanglocaties worden onderzocht en beoordeeld. We zien namelijk genoeg lege panden die niet worden benut. We hebben ook al eerder via een motie gevraagd om flexwonen te realiseren op het voormalig Circusterrein. Kortom we zijn hierover nog niet uitgesproken en gaan hier binnenkort nog verder over in debat.

 Integrale huisvestingsvisie op de lange termijn
Tenslotte willen we benadrukken dat goede huisvesting niet alleen nodig is voor vluchtelingen. Ook voor daklozen en Hilversummers die met spoed op zoek zijn naar een betaalbare woning. De woningnood in Hilversum is erg hoog en zorgt voor veel menselijk leed. Daarom is ChristenUnie voor een integrale aanpak van de huisvesting, waarbij oog is voor alle doelgroepen die van onze hulp afhankelijk zijn. Voor iedereen een dak boven het hoofd, zonder onderscheid, dat is de samenleving waar wij in geloven.

Labels

« Terug