Mogelijkheden voor zonnepanelen in beschermd stadsgezicht verruimd

solar-panels-gd35e739c7_1920.jpg28-10-2022 17:20 28-10-2022 17:20

Op 26 oktober heeft de gemeenteraad nieuwe objectcriteria voor de Welstandnota vastgesteld, waarmee de mogelijkheden voor zonnepanelen in beschermd stadsgezicht zijn verruimd.

De regels zijn duidelijker en eenvoudiger geworden. Ook kunnen meer vergunningaanvragen ambtelijk worden afgedaan, zonder advies van de welstandscommissie. Een amendement van de ChristenUnie om ook bij bijzondere dakconstructies in beschermd stadsgezicht zonnepanelen toe te staan, heeft het helaas niet gehaald. Desondanks zijn we blij met het resultaat, omdat hiermee meer zonnepanelen mogelijk worden gemaakt. Dat is namelijk hard nodig om de overstap te kunnen maken naar duurzame energie. We hebben van de wethouder de toezegging gekregen dat de nieuwe werkwijze over een jaar wordt geëvalueerd. Hierbij wordt dan ook onderzocht onder welke voorwaarden toch meer mogelijk is bij bijzondere dakconstructies, zoals in het amendement van ChristenUnie werd voorgesteld. We kijken uit naar de resultaten. In de tussentijd zijn we blij met weer een nieuwe stap op de weg naar een Klimaatneutraal Hilversum.

Labels

« Terug