Een kerk in de wijk is een zegen voor Hilversum

Grote-kerk-Hilversumvrijdag 07 april 2023 13:00

Sinds 6 maart ligt in de gemeente Hilversum de Omgevingsvisie 2040 ter inzage en kunnen inwoners en belanghebbenden hierover hun zienswijze indienen. ChristenUnie roept inwoners, kerken en andere religieuze instellingen op om hiervan gebruik te maken.

In de Ontwerp-Omgevingsvisie is namelijk wel een toekomstbeeld geschetst van Hilversum in 2040, maar hierin is geen woord terug te vinden over de rol van kerken en andere religieuze voorzieningen, zoals gebedshuizen. En dat vindt ChristenUnie een groot gemis.

Want een kerk in de wijk is een zegen voor Hilversum. Ze biedt inwoners een plek van rust, bezinning en contact met God. Niet alleen voor gelovigen, maar voor alle inwoners zijn kerken en gebedshuizen een plek om tot rust te komen en verbinding te zoeken met elkaar en met wat "hoger” is. In de week voor Pasen openen kerken in Hilversum hun deuren weer voor dagelijkse Vespers (avondgebeden). En voor moslims is het de tijd van Ramadan. Ook zij hebben dagelijks de gebedshuizen geopend voor gebed en ontmoeting.

Kerken in Hilversum dragen bij aan verbinding in wijken en buurten in de vorm van bijvoorbeeld koffieochtenden, gezamenlijke maaltijden en bijbelstudiebijeenkomsten. Ook worden kerkgebouwen veel gebruikt voor andere maatschappelijke functies zoals de voedselbank, tijdelijke opvang van vluchtelingen en bijeenkomsten, zoals de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst in de Vitus.

Daarom vraagt ChristenUnie nu de hulp aan inwoners en andere belanghebbenden om via een zienswijze uw mening hierover te geven. U kunt uw zienswijze nog indienen tot en met 16 april 2023 via de website: www.bouwenaanhilversum.nl/hilversum2040 Laten we de waarde van goede religieuze voorzieningen voor Hilversum behouden voor de toekomst!

Labels

« Terug