Algemene beschouwingen begroting 2024

Televisietorendonderdag 09 november 2023 21:30

Op 8 november heeft de gemeenteraad de begroting 2024 vastgesteld. Bij de algemene beschouwingen gaf Bas Nanninga, namens de ChristenUnie, aan dankbaar te zijn dat de gemeente de middelen heeft voor de uitvoering van de kerntaken en plannen voor 2024.

Wel uitte hij zijn zorgen over het meerjarenperspectief. Hij heeft de Audit en Rekeningencommissie gevraagd om nog eens kritisch te kijken naar de aanwezige buffers en of er een mogelijkheid bestaat om de kostenontwikkelingen voor de langere termijn realistischer te ramen. De ARC heeft deze aanbeveling aangenomen.

Daarnaast heeft Bas een werkgroep met PvdA, GroenLinks en D66 aangekondigd die wil onderzoeken of de manier waarop in de jaarrekeningen worden gerapporteerd, de zogenaame prestatie-indicatoren, nog wel aansluit bij de opgaven waar de gemeente voor staat: zoals wonen, bestaanszekerheid, mobilteit, Klimaat en circulaire economie.

In de bijlage vindt u de samenvatting die is gepubliceerd op de gemeentepagina in de Gooi en Eembode.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Voorbeschouwing begroting 2024 CU.pdf94,2 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug