Treurnis en reparatie van het parkeerbeleid

Parkeerbeleid (Taludweg)donderdag 01 februari 2024 23:27

In de gemeenteraad van 31 januari heeft Bas Nanninga namens de ChristenUnie gereageerd op de onrust en onduidelijkheid die onder de inwoners is ontstaan door de invoering van het nieuwe parkeerbeleid dat op 1 januari 2024 is ingegaan. Hij sprak zijn treurnis uit over de manier waarop het proces van besluitvorming is gelopen en de gebrekkige communicatie naar de inwoners.

ChristenUnie steunde een motie van Hart voor Hilversum waarmee het grootste pijnpunt, de fors toegenomen bezoekers, wordt weggenomen door invoering van een maximum tarief van € 3,50 per bezoek. Daarnaast steunde Bas de motie van treurnis ingediend door de VVD: “Het sluit goed aan bij hoe ik mij voel over hoe het proces van besluitvorming is gelopen en over de onduidelijkheden en onrust die hierdoor zijn ontstaan.”
Bas Nanninga wil geen schuldigen aanwijzen. “Ook als raad hebben we fouten gemaakt. Ik had zelf ook beter op kunnen letten. Ook ik heb de hiaten niet gezien.” De motie van treurnis kreeg net geen voldoende steun van de raad. Wel werd de motie voor reparatie van de grootste pijnpunten aangenomen. Dat betekent dat de bezoekerstarieven worden verlaagd tot max. € 3,50 per bezoek. Daarnaast zal het hele parkeerbeleid nog een keer goed tegen het licht gehouden worden.
“Ik hoop vooral dat we niet alleen blijven treuren, want daar hebben onze inwoners niets aan. We willen concrete verbeteringen in het parkeerbeleid.”

Labels

« Terug