Fijne zomervakantie!

vakantie.jpg15-07-2022 19:41 15-07-2022 19:41

Deze maand was er niet één raadsvergadering, maar waren het er zelfs maar liefst twee! Een korte eindsprint zo vlak voor het zomerreces. Hieronder leest u een korte samenvatting. Nu mogen we dankbaar terugkijken en genieten van een periode van rust. We wensen iedereen een fijne zomervakantie!

Raadvergadering 6 juli

In de raadsvergadering van 6 juli zijn de jaarstukken 2021 en de voorjaarsnota behandeld. Het was voor Bas een mooie kans om een aantal punten onder de aandacht te brengen.

We hebben de oproep gedaan om nog eens naar de mogelijkheden voor een jongerenraad te kijken. We vinden het belangrijk dat jongeren goed gehoord worden in de plannen en besluitvorming van de gemeente. Wethouder van Voorden kon hierover helaas geen toezegging doen, maar nodigde ons wel uit voor een gesprek na de zomervakantie.

We hebben aandacht gevraagd voor voldoende capaciteit in de handhaving en preventie in het sexwerk. We willen goede bestrijding van uitbuiting en ondermijning en een goed uitstapprogramma bieden voor mensen die uit de prostitutie willen stappen. De burgemeester gaf aan dat dit veel aandacht heeft in de regio en dat hij de raad dit najaar hierover nader zal informeren in een beeldvormend overleg.

Tenslotte hebben we met steun van o.a. D66, GroenLinks, SP en PvdA een motie ingediend, waarmee we het college opdragen om in 2023 te komen met een ambitieus fietsplan comfortabelere en veiligere fietspaden. Na stemming werd onze motie met 20 stemmen voor en 14 stemmen tegen aangenomen! De motie vindt u in de bijlage.

Raadvergadering 13 juli

In de raadsvergadering van 13 juli is gesproken over de omgevingsvisie die dit jaar wordt opgesteld. Ter voorbereiding op die Omgevingsvisie is afgelopen jaar, in een uitgebreid participatieproces, gevraagd aan inwoners en bedrijven wat zij belangrijk vinden voor Hilversum. We zijn blij met de rijke opbrengst die kon worden vastgesteld. Ook stelden we een samenvatting van de participatieopbrengst vast met een aantal denkrichtingen als basis voor de op te stellen Omgevingsvisie. We hebben het college opdracht gegeven om hiermee een concept-Omgevingsvisie te gaan schrijven. Door middel van een amendement, die unaniem werd aangenomen, is besloten dat de concept-omgevingsvisie eerst in de raad wordt besproken en vastgesteld, voordat deze eind dit jaar voor alle inwoners ter inspraak wordt voorgelegd.

Bas heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog een aantal punten vanuit de ChristenUnie onder de aandacht te brengen:

  • Wonen:  naast verbetering van de doorstroming, ontkomen we niet aan een forse bouwopgave. Grijp daarom de kansen aan, die zich nu voordoen en ga hoogbouw niet te snel uit de weg. We willen immers ook voldoende ruimte voor groen en openbare ruimte.
  • Warmte: met de toenemende gasprijzen en de ambitie om van aardgas af te stappen wil ChristenUnie dat de gemeente komt met een collectieve aanpak per wijk, buurt of straat. Want we mogen niemand in de kou laten staan!
  • Natuur:  wij verwonderen ook ons elke dag over het Wonder van de Schepping en over Degene die dat gemaakt heeft. Daarom vinden we de natuur en onze omgeving waardevol om voor te zorgen. Dat kan betekenen dat we natuur op bepaalde plekken rust moeten gunnen.
  • Duurzame economie: we zijn blij met de aandacht voor duurzame circulaire economie, maar daar is dan ook ruimte voor nodig. Bijvoorbeeld voor nieuwe typen bedrijven voor reparatie, hergebruik en biobased producten. Of voor nieuwe praktijkgerichte opleidingen.

Zomerreces

Na deze drukke eindsprint is het nu even tijd voor het zomerreces. Een mogelijkheid voor Bas om eens rustig terug te kijken op zijn eerste 100 dagen in de raad. Maar laten we vooral ook om even tijd nemen voor ontspanning, familie en genieten van mooi weer, cultuur en natuur. Hopelijk zijn er ook momenten voor bezinning en gebed om onze band met God aan te halen en nieuwe kracht op te doen. We wensen iedereen een fijne zomervakantie!

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
M22-53 - Tandje erbij voor de fiets.pdf133,7 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug