Graag ook koken op opvang locatie Philips

philips locatie.jpgvrijdag 19 mei 2023 10:06

ChristenUnie heeft samen met andere fracties vragen gesteld over het ontbreken van kookmogelijkheden op de Philips locatie. Daarnaast moeten mensen naar buiten voor het sanitair. De fractie van ChristenUnie is benieuwd wat hiervoor de overwegingen zijn geweest en of op termijn verbeteringen mogelijk zijn.

Op vrijdag 14 april is de opvanglocatie op de Philips-locatie geopend en hebben de eerste Oekraïners hun intrek genomen op deze nieuwe locatie. Wij zijn blij met deze nieuwe mijlpaal en het college, de ambtelijke organisatie en de vrijwilligers dankbaar. Zij hebben er samen voor gezorgd dat de opvang voor Oekraïners versterkt is en nu voldoet aan de afspraken voor voldoende opvang.

Toch hebben we samen met andere fracties deze vragen ingediend voor het vragenuurtje van 24 mei. In tegenstelling tot de locatie Thebe ontbreekt namelijk een eigen kookgelegenheid en bevindt het sanitair zich op het buitenterrein in evenementen sanitair. Deze voorzieningen voorzien in de basisbehoeften voor de bewoners op de opvanglocatie en bieden ze in zekere mate een gevoel van autonomie, privacy en veiligheid. Daarom vinden wij het van groot belang dat hierin zo goed mogelijk wordt voorzien. We willen hierover in gesprek met het college om er achter te komen welke keuzes hierin zijn gemaakt en op welke manier de voorzieningen op de Philips-locatie eventueel nog verder te verbeteren zijn.

Labels

« Terug