Bewust omgaan met grondstoffen

kringlooptour.jpgmaandag 08 mei 2023 19:34

ChristenUnie is blij met het Jaarplan Circulair Hilversum. Hiermee zet de gemeente concrete stappen om bewust om te gaan met spullen en grondstoffen en steeds meer her te gebruiken. De gemeente gaat komend jaar aan de slag met:
1. stimuleren circulair ondernemen
2. bewustwording onder inwoners, bijvoorbeeld met een campagne Heel Hilversum Repareert
3. ontwikkelen van een circulaire bedrijfsvoering van de gemeente.

ChristenUnie vindt het belangrijk dat we als een goed rentmeester, en op een rechtvaardige manier, omgaan met de grondstoffen die de aarde en de natuur ons te bieden hebben.

Op 18 februari 2023 hebben we tijdens de kringlooptour een aantal kringloopbedrijven bezocht. Daarnaast hebben we het college schriftelijke vragen gesteld over de manier waarop Gemeente Hilversum de circulaire economie stimuleert. In antwoord daarop heeft het college dit jaarplan Hilversum Circulair met de gemeenteraad gedeeld.

Labels

« Terug