Beter OV omgeving Diependaalselaan - Zeverijnstraat

PUK zeverijnstraat.pngdonderdag 15 juni 2023 22:09

Gemeente Hilversum gaat de kansen voor een nieuw OV-knooppunt aan de zuidwestzijde van Hilversum, nabij de Zeverijnstraat, onderzoeken. Dat is het gevolg van een motie van ChristenUnie die in de raad van 14 juni unaniem werd overgenomen.

De Alliantie en Gemeente Hilversum gaan verkennen hoe de leefomgeving rond de flats aan de Zeverijnstraat en Diependaalselaan kan worden verbeterd. Daarbij wordt ook onderzocht of er extra woningen kunnen worden gerealiseerd om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren.

In de uitgangspunten voor de verkenning misten echter uitgangspunten voor verbetering van het openbaar vervoer. En dat is vreemd, vindt raadslid Bas Nanninga, aangezien hij wel kansen ziet om op deze locatie aan de Zuidwestzijde van Hilversum, de kwaliteit van het OV sterk te verbeteren. Er wonen veel mensen bij elkaar op een knooppunt tussen Centrum, Kerkenlanden, Loosdrecht en Kortenhoef. De Diependaalselaan is een van de drukste wegen in Hilversum. Dit zou een goede locatie zijn waar mensen kunnen overstappen van de auto of het streekvervoer op een huurfiets of een elektrische minibus die je binnen Hilversum overal naar toe kan brengen. We hopen hiermee in de toekomst het autoverkeer in Hilversum te kunnen verminderen.

De gemeenteraad heeft de motie met algemene stemmen aangenomen en het college heeft toegezegd om onderzoek naar het OV-knooppunt mee te nemen in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie.

Labels

« Terug