Pizza en politiek krijgt vervolg!

pizza en politiek.jpgwoensdag 21 juni 2023 14:45

Na een succesvolle proef in februari 2023, krijgt "Pizza en Politiek", een initiatief van ChristenUnie en Hart voor Hilversum een vervolg. In het najaar van 2023 gaan jongeren, raadsleden en gemeente in gesprek over de opzet en aanpak van het vervolg.

De pizza-bijeenkomsten hebben als doel om jongeren en raadsleden met elkaar in contact en gesprek te brengen, op een manier die aansluit bij de behoeften en belevingswereld van jongeren.

Een verslag van de proef in februari 2023 is te lezen in dit krantenbericht.

In de raadsvergadering van 21 juni 2023, bij de behandeling van de voorjaarsnota, heeft de raad unaniem ingestemd met de motie van ChristenUnie en Hart voor Hilversum om met jongeren, jongerenwerkers en raadsleden in gesprek te gaan over de manier waarop op korte termijn een vervolg kan worden gegeven aan het initiatief Pizza en
Politiek. Dit vervolg wordt onderdeel van de bredere participatieaanpak van de gemeente die zich richt op het verbeteren van het contact met jongeren.

Labels

« Terug