Gemeenteraad erkent de rol van kerken bij maatschappelijke ondersteuning

Kompas.jpegzaterdag 09 december 2023 15:29

Religieuze voorzieningen, zoals de kerken en gebedshuizen, spelen een belangrijke rol in de maatschappelijke ondersteuning van Hilversummers. Daarvoor pleitte ChristenUnie in de gemeenteraad van 6 december jongstleden, bij de behandeling van de Beleidsagenda WMO Samenleving.

Deze beleidsagenda gaat over de manier waarop de gemeente gaat samenwerken aan toegankelijke zorg waarbij ook de gemeenschap een actieve rol speelt. In zijn bijdrage gaf Bas Nanninga aan verbaasd te zijn dat de rol van religieuze voorzieningen helemaal nergens in de beleidsagenda genoemd werd. “Kerken organiseren bijvoorbeeld activiteiten waardoor mensen in contact komen met elkaar. Zo spelen ze een belangrijke rol in de verbinding in wijken en buurten. Daarnaast wordt ook praktische ondersteuning geboden.”

Bas diende daarom een amendement in om de religieuze voorzieningen concreet te benoemen in de beleidsagenda. Dit amendement, mede ingediend door CDA, werd door de gemeenteraad aangenomen. Bas Nanninga: “Ik hoop dat Gemeente Hilversum de kerken beter zal weten te vinden, zodat gemeente, zorgverleners en kerken aanvullend op elkaar kunnen zorgen voor contact en ondersteuning voor mensen die daar behoefte aan hebben.”

Foto: Het Kompas, van Gendtlaan 47, elke woensdag tussen 10.30 en 12.00 uur open voor Koffie Café voor bezoekers uit de buurt.

Labels

« Terug