Hoe kan Hilversum zich inzetten voor asielzoekers?

Wat is er nodig , Asielzoekers.jpgvrijdag 22 december 2023 10:08

Op 13 december 2023 is het Hilversumse beleidskader voor asielopvang besproken en in de gemeenteraad van 20 december vastgesteld. ChristenUnie kon hier van harte mee instemmen. Er waren veel lovende woorden voor de manier waarop de Hilversummers in het proces zijn meegenomen. Lees hieronder de inbreng van ons commissielid Gerdien Potters.

Afgelopen jaar ben ik drie keer bij een bijeenkomst geweest over de asielaanpak in Hilversum. In al die bijeenkomsten zag ik de wens van de Hilversummers en van de raad om een langdurig traject in te gaan voor de opvang van asielzoekers. Door integratie hen weer een toekomstplaatje te geven. Dat vind ik de kracht van de aanpak in Hilversum. En we begrijpen de oproep van de PvdA om ook op korte termijn vluchtelingen op te nemen in een noodopvang. Maar ik vind tegelijk dat de landelijke overheid voor een definitieve oplossing moet zorgen in geval van urgentie. Een tweede aanmeldcentrum bijvoorbeeld is iets waar de ChristenUnie al jaren om heeft gevraagd.

Nu wordt de overheid steeds op de vingers getikt. We kennen daar de voorbeelden van: recent nog in Kijkduin en Uden. In Hilversum is gekozen voor een zorgvuldig proces, waarbij inwoners intensief zijn betrokken. De wethouder heeft hiervoor zijn verantwoordelijkheid genomen terwijl de spreidingswet er nog niet was. Iedereen in Hilversum heeft deel kunnen
nemen aan een van de gesprekken. Het is een mooi voorbeeld van hoe het ook kan.
De tijd van praten is nu echter voorbij en er moet tot actie overgegaan worden. Nu het erg onzeker wordt of spreidingswet nog wel door de 1 e kamer komt, zal de wethouder met een beslissing moeten komen. Wij roepen de wethouder op om zo snel mogelijk te starten met de daadwerkelijke opvang, met alle bevindingen die in het afwegingskader zijn
meegenomen. Zo wordt er respectvol omgegaan met de inbreng van inwoners van Hilversum. We gaan ervan uit dat wanneer de opvangplekken klaar zijn, de gastvrijheid van de Hilversummers voor deze mannen, vrouwen en kinderen nog steeds aanwezig zal zijn.

In de gemeenteraad van 20 december is het beleidskader vastgesteld. Bas Nanninga maakte daar de vergelijking met de herberg die vol in het verhaal van de geboorte van Jezus. Onze Verlosser, die later zei: “Indien jullie onderdak geven aan de minste van mijn broeders en zusters, dan hebben jullie dat voor Mij gedaan”. Dat is onze motivatie.

Bas Nanninga en Gerdien Potters

December 2023

Labels

« Terug